NYHEDER OM AAFO BESTYRELSEN MEDLEMSKAB KONTAKT
Bestyrelsens beretning 2022

2023-03-08

Vi havde tænkt, at 2022 ville blive et relativt roligt år, og at vi ville få tid til at få lavet nogle fine medlemsarrangementer, så vi kunne komme tættere på vores medlemmer igen efter en ufrivillig pause pga. corona. Det skulle også have været et år hvor vi skulle have kunnet se, at normeringerne i de århusianske dagtilbud blev bedre, og at den fritidspædagogiske vision begyndte at få fodfæste i virkeligheden. Vi indledte faktisk året med en temmelig udbredt optimisme. Men her, efter afslutningen af bestyrelsesperioden, må vi konstatere, at 2022 slet ikke blev et almindeligt år, og at fremtidsudsigterne er mere dystre, end vi bryder os om. Frem for at følge de nye spirende tendenser med flere penge til de små og en visionær tilgang til de lidt større måtte vi på gaden og protestere over massive besparelser på århusianske børn og unge. Oveni nedskæringerne står vi i en dyster virkelighed med krig, stigende fattigdom, sygdom, mistrivsel og rekrutteringsudfordringer, som kan sende selv de bedste dagtilbud i knæ. 2022 har også været et år med valg til nyt folketing, store høringer om bredere børnefællesskaber, ændringer af tilsyn på dagtilbudsområdet og en desværre kun minimal ændring af den, for os at se, uetiske henvisningspolitik i Aarhus.

Læs mere...
Høringssvar om dagtilbud og SFO og KLUB

2022-11-28

Sparekatalog med alvorlige konsekvenser for børn og unge i hele Aarhus Indledningsvis vil vi påpege, at der i det udsendte sparekatalog desværre er en del deciderede fejl, at det er præget af mangelfuld dokumentation, samt at der henvises til en række analyser, som endnu ikke er blevet foretaget, selv om de bliver brugt i argumentationen for besparelser. Vi vil gå så vidt som til at mene, at teksten i flere af spareforslagene er vildledende. Det er et alvorligt demokratisk problem. Det anføres, at man har forsøgt at skåne kerneopgaven. Det må vi konstatere langt fra er lykkedes. For os at se, så handler kerneopgaven om at sikre det gode børne- og ungdomsliv på flere niveauer. Kvalitet i dag- og fritidstilbud handler om normering, om dygtig ledelse og om børn og unges mulighed for at deltage i meningsgivende aktiviteter og adgang til de gode fællesskaber. Der skal være bevægelsesaktiviteter, som understøtter sund livsstil, ligesom der skal være aktiviteter, der sikrer bred dannelse både inden for det kulturelle og i forhold til en forståelse for samspil med naturen. Der skal være en mangfoldighed af tilbud, som sikrer en vis frihed til at vælge det tilbud, man mener passer bedst til det enkelte barn. Dette uanset om det er en skovbørnehave eller et specialtilbud, der vurderes til at være bedst. Alt dette harmonerer meget dårligt med flere af de besparelser, der lægges op til. Vi ser alvorligt på forslag om besparelse på specialtilbud, nedlæggelse af skovbørnehaver, lukning af natursamarbejdet og børnekulissen og en generel nedprioritering af det givende samarbejde som dag- og fritidstilbud og skoler har med vores kulturinstitutioner i byen. Der lægges op til besparelser på ledelse i dagtilbud, SFO og i UngiAarhus uden at man har foretaget den længe ventede analyse af organiseringen i det samlede Børn og unge. Der er overordentligt uordentligt.

Læs mere...
Budgetønsker fra din forældreorganisation

2022-08-19

Kære byråd Vi står overfor et nyt budgetår – en ny mulighed for at prioritere og investere ressourcerne bedst muligt i vores by. Vi er klar over, at der er udsigt til besparelser. Men i vores optik er der ikke råd til at spare mere på vores børn og unge. I analysen af ’Bredere børnefællesskaber’ fremhæver lederne klart, at de store stigninger i udgifter på specialområdet skal ses i sammenhæng med, at der er for få ressourcer på almenområdet. Så lad os ikke fortsætte ned ad den sti!

Læs mere...
FACEBOOK
BØRN OG UNGES GRUNDLOVSDAG
SENESTE NYHEDSBREVE
DT nyheder oktober 2021
SFO og KLUB nyheder oktober 21
SFOnyhedsbrev 2021
Se flere nyhedsbreve...

ÅRHUS FORÆLDREORGANISATION
FO-byen
Frederiksgade 78C
8000 Århus C

Mette Bach Larsen
post@aafo.dk
Tlf.: +45 25 48 17 31

HVAD ER ÅFO?
ÅFO er en interesseorganisation for forældre med børn i SFO, dagpleje, daginstitutioner og klubber i Århus. ÅFO repræsenterer både private, selvejende og kommunale daginstitutioner. Vi arbejder på vegne af alle forældre i medlemsinstitutionerne.

NYHEDSBREV
ÅFO udsender et nyhedsbrev med information om børn- og ungeområdet i Århus. Tilmeld dig vores nyhedsbrev i dag, så er du altid opdateret om vores arbejde.