NYHEDER OM AAFO BESTYRELSEN MEDLEMSKAB KONTAKT
Medlemskab af ÅFO

Beslutning om medlemskab

Medlemskabet besluttes i dagtilbud af dagtilbudsbestyrelsen og i SFO af SFOforældreråd og i klub af brugerråd. 

Hvis der ikke er etableret bestyrelse eller råd kan ledelsen melde institutionen ind på forædlrenes vegne med henblik på etablering heraf. ÅFO bistår gene med hjælp, vejledningog PR. 

Pris for medlemskab for 2018

Dagtilbud: 15 kr. pr barn om året. 

SFO: 11 kr. pr barn om året.

Klubberne: 7 kr pr medlem (fritids- og ungdomsklub). Klu

Hvad får medlemmerne

Ved at betale kontingent er I er med til at sikre, at vi har mulighed for at arbejde for området på forældrenes vegne.  Lidt flot kan man sige, at vi er forældrenes fagforening. Vi deltager i de samme møder som de faglige organisationer, hvor det er vores opgave at have forældrebrillerne på.  ÅFO sikrer forældrene en stemme i alle de sammenhænge, hvor beslutningerne tages.

Uden ÅFO vil der ikke være forældre tilstede i diverse arbejdsgrupper, baggrundsgrupper mv. på forvaltningen. Det synes vi vil være problematisk.

I den offentlige debat og i det konstante pres for at få politikerne til at træffe bedre beslutninger både i Århus og på landsplan skal forældrene høres. Her er ÅFO en af de vigtigste stemmer.  

ÅFO’s arbejde

 • ÅFO byder aktivt ind med konkrete forslag til forbedringer og udvikling af børne- og ungeområdet.
 • Vi tager aktuelle sager og principielle problemstillinger op overfor politikere, rådmand og forvaltning.
 • Vi søger altid efter bedre løsninger.
 • ÅFO varetager høringsret for dagtilbud, SFO’er og klubber, har foretræde for byrådets udvalg og er i løbende dialog med byens politikere.
 • ÅFO er samarbejdspartner for forvaltning, rådmand og byråd og deltager i arbejdsgrupper, følgegrupper mv. 
 •  ÅFO samarbejder med alle interessenter på børne- og ungeområdet i Aarhus.
 • ÅFO optræder jævnligt i medierne og forsøger at påvirke politikere og forvaltningen til at træffe beslutninger for børnenes bedste.
 • ÅFO varetager konkrete henvendelser om problemstillinger i institutioner og hjælper og vejleder forældrene.
 • ÅFO er uafhængig af politiske partier og faglige organisationer

Hvad får I som medlemmer?

 • Medlemmerne bidrager til, at Århus har en stærk forældreorganisation, der sikrer at forældrenes stemme bliver repræsenteret og hørt.
 •  Alle forældre fra institutioner, der er medlem af ÅFO kan kontakte os og drøfte forhold i deres børns institutioner.
 •  Vi går gerne ind i konkrete, principielle sager og støtter og hjælper vores medlemmer.
 • Vi vejleder og rådgiver om arbejdet i bestyrelser og råd.
 • Vi udsender nyhedsbreve, hvor vi orienterer om vores arbejde, om tiltag og forandringer på børne- og unge området.
 • Vi afholder fællesmøder og temaaftener for forældre i vores medlemsinstitutioner.
 • Vi vil også gerne være med, hvis I har ideer til aktiviteter, som I tænker passer med organisationens formål.

Vi vil altid gerne være i dialog med jer om det der rør sig. Ring skriv elelr mød op  - vi er forædlrenes interesseorganisation og vi vil gerne bruges!

kontakt vores sekretariat

Mette Bach Larsen 
post@aafo.dk 
Tlf.: +45 25 48 17 31

 

 

 

 

 

 

Hvis der er noget af ovenstående,  I ønsker uddybet så sig endelig til!

Hvis man i et dagtilbud eller en SFOen er i tvivl om, hvad det er man præcist får ud af at være medlem af ÅFO, vil vi altid gerne komme og fortælle mere om vores indsats for forældre og børn i de århusianske pasningstilbud.

 

FACEBOOK

ÅRHUS FORÆLDREORGANISATION
FO-byen
Frederiksgade 78C
8000 Århus C

Mette Bach Larsen
post@aafo.dk
Tlf.: +45 25 48 17 31

HVAD ER ÅFO?
ÅFO er en interesseorganisation for forældre med børn i SFO, dagpleje, daginstitutioner og klubber i Århus. ÅFO repræsenterer både private, selvejende og kommunale daginstitutioner. Vi arbejder på vegne af alle forældre i medlemsinstitutionerne.

NYHEDSBREV
ÅFO udsender et nyhedsbrev med information om børn- og ungeområdet i Århus. Tilmeld dig vores nyhedsbrev i dag, så er du altid opdateret om vores arbejde.