NYHEDER OM AAFO BESTYRELSEN MEDLEMSKAB KONTAKT
ÅFO og rådmanden sætter normeringer under lup

2019-04-19

Pressemeddelelse fra Børn og Unge, Aarhus Kommune Antallet af voksne og børn i aarhusianske dagtilbud skal under lup Antallet af voksne og børn i vuggestuer og børnehaver er et af tidens brandvarme emner i medier, på debatfora og blandt forældre og forskere. I Aarhus skal antallet af voksne og børn i dagtilbud nu underkastes en ny undersøgelse. Den aftale er netop indgået mellem rådmand for Børn og Unge Thomas Medom og Århus Forældreorganisation, der repræsenterer forældre i dagtilbud, SFO’er samt fritids- og ungdomsklubber i Aarhus. Undersøgelsen skal se nærmere på, hvor mange medarbejdere, der er sammen med børnene i løbet af dagen rundt om på dagtilbuddenes stuer og legepladser. ”De første 1000 dage i et barns liv er altafgørende for, hvordan hjernen udvikler sig, hvordan sociale kompetencer bliver udviklet, sprog, motorik og meget mere. Derfor er jeg optaget af, at vi skaber bedre vilkår for børnene. Skal vi komme i mål med flere medarbejdere i dagtilbuddene kræver det også reel viden om, hvor mange voksne der er sammen med børnene i løbet af dagen,” siger Thomas Medom. Hos Århus Forældreorganisation ser formand Anne Ernst Grøndal frem til at få sat normeringerne under lup. ”Det, vi håber på med den her undersøgelse, er af få afsluttet talkrigen og komme tættere på virkeligheden. Det, vi er interesserede i som forældre, er ikke tal og statistikker, men virkeligheden. Vi vil gerne have et solidt indblik i hvor mange voksne, der reelt er samen med vores børn i de århusianske daginstitutioner. Det har længe været efterspurgt. Derfor er vi super glade for den aftale, som vi har indgået med rådmanden,” siger Anne Ernst Grøndal. De nærmere rammer for undersøgelsen og dens indhold skal nu aftales imellem Børn og Unge, Århus Forældreorganisation samt andre relevante parter. Yderligere oplysninger Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, mobil 2751 7961 Anne Ernst Grøndal, formand for Århus Forældreorganisation, mobil 2548 1731

Læs mere...
Nanna Kruuse tale d. 6 april

2019-04-12

Efter aftele med Nanna Kruuse lægger vi hendes tale her på ÅFOs side. Dette da flere har efterspurgt en lydfil pga svigtende lyd til demonstrationen. God fornøjelse :)

Læs mere...
25 marts Temamøde for pædagoger og forældre

2019-03-18

Temamøde for forældre og pædagoger BUPL, Århus og Århus Forældreorganisation inviterer alle forældre og pædagoger til at mødes om et spændende oplæg ved ph.d. Ane Høyrup. Mandag d. 25 marts kl. 17.00 – 19.00 Hos BUPL, Kystvejen 17, 8000 Aarhus

Læs mere...
1. april Valgmøde SFO og klub

2019-03-16

Samtaler er bedre end valgtaler Foreløbigt program 19.00 Velkomst og introduktion til samtalesalon 19.10 Fagprofessionel 10 min: Hvordan ser opgaven ud i SFO; fritids- og ungdomsklubber i 2019- – hvad er opgaven og hvordan løser vi den? 19.20 Ungeråd i Aarhus: Hvad er et fedt ungemiljø og hvad er træls? 19.30 Summepause ved bordene. 19.40-21.00 Samtalesalon 21.00 Opsamling ved ordstyrer 21.15 farvel og tak Mødet foregår i kantinen på Fredriksbjergskole, Ingerslevs Boulevard 2, 8000 Aarhus.

Læs mere...
Årsberetning for 2018 og et farvel fra Morten Bowman

2019-03-02

Afgående formand - Morten Bowman siger Farvel Morten blev konstitueret formand midt i 2010 og blev valgt som formand 15. marts 2011. Morten brugt GF til også at sige farvel og tak for denne gang efter 8½ års spændende arbejde. Vi har opnået gode ting i de år der er gået og har stor tro på at det vil fortsætte med den kommende bestyrelse.

Læs mere...
Generalforsamling i Århus Forældreorganisation

2018-11-22

TID d. 5 februar 2019 kl. 19.00-21.00 STED DOKK1

Læs mere...
Høringssvar fra ÅFO Budget for 2019-

2018-09-14

Vi ser en stor modsætning mellem de visioner byrådspolitikerne præsenterer i byrådssalen og det fremsendte nedskæringskatalog. Fokus på tidlig indsats, trivsel, udvikling og læring, sammenhæng mellem skole og fritid, forældreinddragelse, samskabelse mv. klinger hult, hvis man forringer grundnormeringen og laver strukturændringer, som forringer vores børns fritids- og skoleliv. Skal vi forandre, skal det være fordi vi tror på, at vi forbedrer vilkårene. De foreslåede besparelser er desværre ikke reelle besparelser, men deciderede forringelser

Læs mere...
Høringssvar ledelse... fra ÅFO Budget for 2019-

2018-09-14

Ændring af organisering af forvaltningsniveau og Fritids- og ungdomsskoleområdet Med det foreliggende forslag til omorganisering, ser vi fortsat fokus på områdeledelse således at skoleledere, dagtilbudsledere og FU-ledere vil referere til den forvaltningschef, der har det geografiske område, og dermed ikke til den fag-faglige chef for området. Med områdeledelse har vi fået fokus på 0-18 år og det tværfaglige. Tværfaglighed er godt, men fungerer bedst, når der er styr på fagligheden. Derfor må det også være fagligheden, som ledelseslinjen skal tage afsæt i. Derfor har vi savnet fag-faglig chefer som med fokus på opgaven kan stå i spidsen for udviklingen.

Læs mere...
Formandens tale ved demo d. 13 september

2018-09-13

Morten Bowman, Formand for Århus Forældreorganisation. Tale nedskæringsbudget for 2019 – d. 13. september Kære alle sammen – kære forældre Lad os håbe de spidser øre derinde. Vi ved godt, at de lige nu er meget optagede af, hvis skyld det hele er, men vi er sådan set bedøvende ligeglade. DE skal bare lade være med at lade det gå ud over vores børn, når de klokker i det. Det er ikke i orden, at vores børn bliver taget som gidsler i den ene sparerunde efter den anden, uanset hvad grunden er til, at der skal spares penge. Kommunen ønsker engagerede forældre, som samskaber og som tager ansvar. Det er netop det vi gør - vi tager ansvaret på os og siger stop - nu er nok nok. Vi vil ikke lægge børn til mere.

Læs mere...
Demo d. 13

2018-09-12

Demonstration Mod besparelser på dagtilbud og skoler i Aarhus Torsdag den 13. september kl. 15:00 – 16:00 Vis din utilfredshed mod Aarhus Kommunes spare-forslag der peger på besparelser der vil medføre forringelser på alle områder i Børn & Unge. Det drejer sig om forringelser for alle kommunens børn - de der går i dagtilbud, skole, SFO og fritidsklubber. Dine børn er også velkomne. Talere: • Janus Boye, Formand hos Skole og Forældre Aarhus • Frank Juul Agerholm, far, ph.d. og cand. pæd. i pædagogisk filosofi • Morten Bowman, Formand for Aarhus Forældreorganisation Sted: Rådhuspladsen Vis på Facebook at du deltager - www.tiny.cc/aarhus - Husk også at dele eventen

Læs mere...
FLERE NYHEDER FRA ÅFO
ÅFO og rådmanden sætter normeringer under lup
2019-04-19
Nanna Kruuse tale d. 6 april
2019-04-12
25 marts Temamøde for pædagoger og forældre
2019-03-18
1. april Valgmøde SFO og klub
2019-03-16
Årsberetning for 2018 og et farvel fra Morten Bowman
2019-03-02
Generalforsamling i Århus Forældreorganisation
2018-11-22
Høringssvar fra ÅFO Budget for 2019-
2018-09-14
Høringssvar ledelse... fra ÅFO Budget for 2019-
2018-09-14
Se alle nyheder...
NYHEDSBREVE
Dagtilbud Nyheder marts 2019
SFO og KLUB nyheder marts 2019
Budgetorientering fra ÅFO 2018
FU Budgetorientering 2018
SFO og klub nyhedsbrev juni 2018
Dagtilbud nyhedsbrev juni 2018
DTNyhedsbrev april 2018
SFO og klub nyheder april 2018
Nyheder november 2017
Nyhedsbrev september SFO
Se flere nyhedsbreve...

ÅRHUS FORÆLDREORGANISATION
FO-byen
Frederiksgade 78C
8000 Århus C

Mette Bach Larsen
post@aafo.dk
Tlf.: +45 25 48 17 31

HVAD ER ÅFO?
ÅFO er en interesseorganisation for forældre med børn i SFO, dagpleje, daginstitutioner og klubber i Århus. ÅFO repræsenterer både private, selvejende og kommunale daginstitutioner. Vi arbejder på vegne af alle forældre i medlemsinstitutionerne.

NYHEDSBREV
ÅFO udsender et nyhedsbrev med information om børn- og ungeområdet i Århus. Tilmeld dig vores nyhedsbrev i dag, så er du altid opdateret om vores arbejde.