NYHEDER OM AAFO BESTYRELSEN MEDLEMSKAB KONTAKT
Formandens tale ved demo d. 13 september

2018-09-13

Morten Bowman, Formand for Århus Forældreorganisation. Tale nedskæringsbudget for 2019 – d. 13. september Kære alle sammen – kære forældre Lad os håbe de spidser øre derinde. Vi ved godt, at de lige nu er meget optagede af, hvis skyld det hele er, men vi er sådan set bedøvende ligeglade. DE skal bare lade være med at lade det gå ud over vores børn, når de klokker i det. Det er ikke i orden, at vores børn bliver taget som gidsler i den ene sparerunde efter den anden, uanset hvad grunden er til, at der skal spares penge. Kommunen ønsker engagerede forældre, som samskaber og som tager ansvar. Det er netop det vi gør - vi tager ansvaret på os og siger stop - nu er nok nok. Vi vil ikke lægge børn til mere.

Læs mere...
Demo d. 13

2018-09-12

Demonstration Mod besparelser på dagtilbud og skoler i Aarhus Torsdag den 13. september kl. 15:00 – 16:00 Vis din utilfredshed mod Aarhus Kommunes spare-forslag der peger på besparelser der vil medføre forringelser på alle områder i Børn & Unge. Det drejer sig om forringelser for alle kommunens børn - de der går i dagtilbud, skole, SFO og fritidsklubber. Dine børn er også velkomne. Talere: • Janus Boye, Formand hos Skole og Forældre Aarhus • Frank Juul Agerholm, far, ph.d. og cand. pæd. i pædagogisk filosofi • Morten Bowman, Formand for Aarhus Forældreorganisation Sted: Rådhuspladsen Vis på Facebook at du deltager - www.tiny.cc/aarhus - Husk også at dele eventen

Læs mere...
Budgetorientering sparekatalog for 2019-

2018-09-04

Budgetorientering fra din forældreorganisation Vi ser en stor modsætning mellem de visioner vores byrådspolitikere præsenterer i byrådssalen og det fremsendte sparekatalog. Fokus på tidlig indsats, trivsel, udvikling og læring, sammenhæng mellem skole og fritid, forældreinddragelse, samskabelse mv. klinger hult, hvis man forringer grundnormeringen og laver strukturændringer, som forringer vores børns fritids- og skoleliv. Skal vi forandre i stor stil, skal det være, fordi vi tror på, at vi forbedrer vilkårene. Det må ikke være del af en spareøvelse. Besparelser på dagtilbud, SFOer, klubber og skoler i Aarhus kan man kun stemme for, hvis man ikke har den grundlæggende forståelse af børn og unges behov, og kun hvis man ikke har en reel indsigt i de vilkår, der allerede nu tilbydes vores børn og unge.

Læs mere...
Pressemeddelese En halv sejr for børnene

2018-08-30

Skolestrukturforslaget er dødt - stendødt. Det er en halv sejr for børnene i Århus, mener man i Århus Forældreorganisation Interesseorganisationen for dagtilbud, SFO og klub. Der er nemlig flere andre alvorlige tidsler i direktørens spareforslag. I forslaget finder man også normeringsforringelser i dagtilbud og SFO, og tidlig SFO start som også er en massiv normeringsforringelse ”Hvis vi skal passe på vores børn og lave ansvarlig og langsigtet, visionær politik i Aarhus, så skal vi også have normeringsforringelser og tidlig SFOstart ud. For os hænger det hele sammen. Skærer man ned på normering i dagtilbud, så ødelægger man fundamentet og så skrider det hele,” siger Morten Bowman ”Indsatserne i byens SFOer er også afgørende for succes i skolen. Børnene i skolen har også brug for voksne efter kl. 14. Fritidspædagogikken spiller en stor rolle for succes i skolen. Så det nytter ikke at glemme den såkaldte frie tid i SFOen. Det er her vi ser mange børn blive samlet op af dygtige pædagoger,” siger Morten Bowman Forældreorganisationen håber på at politikerne kan holde fast i de visioner, som de præsenterede op mod kommunalvalget. Her var der i hvert fald ingen politikere der mente, at der kunne undværes voksne i dagtilbud. Tidlig indsats i Aarhus har været på dagsordenen i flere år. Man skal huske på at, man med den tidlige indsats, mente at kunne spare penge på skolebørnene, der så ikke havde brug for så meget støtte senere hen. Det har man allerede budgetteret med. Og det betyder, at der allerede nu spares penge ude på skolerne i tiltro til at tidlig indsats virker. ”Det er sådan det hænger sammen. Hvis man skærer i dagtilbuddene øger man udgifterne til støtte i skolerne, det er jo ret logisk. Hvis man skærer i SFOen giver det problemer i skoletiden. Vi mangler bare politikere der tør holde fast i at tingene hænger sammen. At det 0-18 års perspektiv de selv insisterer på, det holder man fast i. At skære i grundnormeringen i dagtilbud og SFO, det vil være et tilbageskridt, som vi ikke kan leve med,” siger Morten Bowman.

Læs mere...
Uansvarlige besparelser på børn og unge

2018-08-24

Der lægges op til alvorlige budgetreduktioner og besparelser på normering, som Århus Forældreorganisation må tage skarpt afstand fra. Forældreorganisationen mener, at grænsen for, hvad man kan byde børn og forældre, er overskredet for længst. I sparekataloget er der gamle travere og nye påfund. Men ens er det for alle besparelserne på de decentrale led, dagtilbud, SFO, klub og skole, at de vil sænke kvaliteten mærkbart. Besparelserne rammer byens børn og annullerer forældredemokratiet.

Læs mere...
Høring ændring af styrelsesvedtægter

2018-07-22

Århus Forældreorganisation anbefaler at forslaget om ændringer af styrelsesvedtægter vedtages. I Århus Forældreorganisation ser vi positivt på de nye takter i dagtilbudsloven, hvor der lægges op til et stærkere fokus på forældresamarbejdet. Vi mener, at de bedste betingelser for vores børn opstår, når dagtilbud og forældre samarbejder tæt og tillidsfuldt, dette skal vi sikre at lov og rammer understøtter på bedste vis. Loven giver anledning til ændringer i styrelsesvedtægterne. Det er med glæde, at vi ser, at B&U bruger lejligheden til at styrke rammevilkårene for bestyrelserne, og at man ønsker at udvide bestyrelsernes kompetence. Vi tror på, at med et øget ansvar følger også øget engagement. I Århus Forældreorganisation har vi over længere tid ønsket netop disse ændringer i styrelsesvedtægterne, og har også tidligere fremført dem over for forvaltning, udvalg og rådmand, hvor de også blev mødt meget positivt. Så vi er selvsagt meget tilfredse med, at disse forslag er med nu hvor styrelsesvedtægterne skal ændres.

Læs mere...
BØRN OG UNGES GRUNDLOVSDAG d. 31. maj 2018

2018-04-10

PROGRAM TILMELDING OG INFO HER

Læs mere...
Bestyrelsens beretning

2018-01-01

2017 har været et år, hvor ÅFO har fået sat vigtige aftryk på børne- og ungeområdet i Århus. Det blev endelig vedtaget i byrådet, at SFOforældreråd fortsat er obligatoriske. Der blev indført mulighed for morgenpasning for børn i 4. klasse, og senest vedtog byrådet at gennemføre en omfattende undersøgelse af normeringsforhold i byens dagtilbud. ÅFO har intensiveret samarbejdet med fritids- og ungdomsklubberne, og vistillede derfor op til Fritids- og Ungdomsskolebestyrelserne. Vi blev udpeget af rådmanden til at sidde med i områdebestyrelserne i område Nord og i Toveshøj/Gellerup. 2017 har været præget af kommunalvalg. Der er blevet valgt et nyt byråd og en ny rådmand. Vi har haft et godt samarbejde med Bünyamin Simsek, og vi er sikre på at den gode stil fortsætter med Thomas Medom (SF). Det politiske udvalg for børn og unge har fået flere nye medlemmer og en ny udvalgsformand, Eva Borchorst Mejnertz (R). Vi ser frem til samarbejdet! 2017 er også året hvor, ÅFO har været med til at starte en ny tradition i Århus – nemlig en årlig fejring af ’Børn og unges Grundlovsdag’.

Læs mere...
Forældremøde og generalforsamling

2017-11-28

Den 31. Januar kl. 19.00-21.00 Folkestedet , Carl Blochs Gade 28, Aarhus C, Lokale 3 Nu er der kun et par måneder til Århus Forældreorganisation afholder forældremøde og generalforsamling. Vi begynder aftenen med et inspirerende foredrag om børns udvikling - trivsel og robusthed. Derefter er der generalforsamling med alt, hvad der hører til.

Læs mere...
politikernes statements om fritid- og ungdomsklubberne

2017-11-01

I forbindelse med vores valgarrangement har vi bedt politikenre om at formulere deres visioner for fritds og ungdomsklubberne i århus

Læs mere...
FLERE NYHEDER FRA ÅFO
Formandens tale ved demo d. 13 september
2018-09-13
Demo d. 13
2018-09-12
Budgetorientering sparekatalog for 2019-
2018-09-04
Pressemeddelese En halv sejr for børnene
2018-08-30
Uansvarlige besparelser på børn og unge
2018-08-24
Høring ændring af styrelsesvedtægter
2018-07-22
BØRN OG UNGES GRUNDLOVSDAG d. 31. maj 2018
2018-04-10
Bestyrelsens beretning
2018-01-01
Se alle nyheder...
NYHEDSBREVE
SFO og klub nyhedsbrev juni 2018
Dagtilbud nyhedsbrev juni 2018
DTNyhedsbrev april 2018
SFO og klub nyheder april 2018
Nyheder november 2017
Nyhedsbrev september SFO
Nyhedsbrev FU september 2017
Nyheder SFO og klub maj 2017
Nyheder dagtilbud maj 2017
Nyheder dagtilbud november 2016
Se flere nyhedsbreve...

ÅRHUS FORÆLDREORGANISATION
FO-byen
Frederiksgade 78C
8000 Århus C

Mette Bach Larsen
post@aafo.dk
Tlf.: +45 25 48 17 31

HVAD ER ÅFO?
ÅFO er en interesseorganisation for forældre med børn i SFO, dagpleje og daginstitutioner i Århus. ÅFO repræsenterer både private, selvejende og kommunale daginstitutioner. Vi arbejder på vegne af alle forældre i medlemsinstitutionerne.

NYHEDSBREV
ÅFO udsender et nyhedsbrev med information om børn- og ungeområdet i Århus. Tilmeld dig vores nyhedsbrev i dag, så er du altid opdateret om vores arbejde.