NYHEDER OM AAFO BESTYRELSEN MEDLEMSKAB KONTAKT
Ny undersøgelse bekræfter - der er alt for få voksne

2020-10-11

”Uanset, hvordan man vender og drejer det, så er der brug for flere voksne omkring børnene. Det bekræfter og uddyber undersøgelsen på en meget robust måde. Jeg appellerer derfor både til mine kolleger i byrådet og de partier, der netop nu sidder i regeringsforhandlinger på Christiansborg, om at stå ved alle løfterne om at ville skaffe flere voksne i dagtilbuddene,” siger Thomas Medom.

Læs mere...
udtalelse fra ÅFO og rådmanden Daginstitutioner bag facaden

2020-10-10

I forbindelse med den tv-dokumentar om forholdene i københavnske dagtilbud, som TV2 viser tirsdag aften, har ÅFO fået en del henvendelser fra forældre, om man nu kan være tryg ved at aflevere sit barn i Aarhus. Flere har set dokumentaren, der efterlader indtryk af en barsk hverdag, hvor nogle børn bliver svigtet og står tilbage uden omsorg og trøst. Flere forældre har derfor spurgt, hvordan tilsynet bliver ført i Aarhus, og hvordan man kan få indblik i det.

Læs mere...
ÅFO og rådmanden sætter normeringer under lup

2019-04-19

Pressemeddelelse fra Børn og Unge, Aarhus Kommune Antallet af voksne og børn i aarhusianske dagtilbud skal under lup Antallet af voksne og børn i vuggestuer og børnehaver er et af tidens brandvarme emner i medier, på debatfora og blandt forældre og forskere. I Aarhus skal antallet af voksne og børn i dagtilbud nu underkastes en ny undersøgelse. Den aftale er netop indgået mellem rådmand for Børn og Unge Thomas Medom og Århus Forældreorganisation, der repræsenterer forældre i dagtilbud, SFO’er samt fritids- og ungdomsklubber i Aarhus. Undersøgelsen skal se nærmere på, hvor mange medarbejdere, der er sammen med børnene i løbet af dagen rundt om på dagtilbuddenes stuer og legepladser. ”De første 1000 dage i et barns liv er altafgørende for, hvordan hjernen udvikler sig, hvordan sociale kompetencer bliver udviklet, sprog, motorik og meget mere. Derfor er jeg optaget af, at vi skaber bedre vilkår for børnene. Skal vi komme i mål med flere medarbejdere i dagtilbuddene kræver det også reel viden om, hvor mange voksne der er sammen med børnene i løbet af dagen,” siger Thomas Medom. Hos Århus Forældreorganisation ser formand Anne Ernst Grøndal frem til at få sat normeringerne under lup. ”Det, vi håber på med den her undersøgelse, er af få afsluttet talkrigen og komme tættere på virkeligheden. Det, vi er interesserede i som forældre, er ikke tal og statistikker, men virkeligheden. Vi vil gerne have et solidt indblik i hvor mange voksne, der reelt er samen med vores børn i de århusianske daginstitutioner. Det har længe været efterspurgt. Derfor er vi super glade for den aftale, som vi har indgået med rådmanden,” siger Anne Ernst Grøndal. De nærmere rammer for undersøgelsen og dens indhold skal nu aftales imellem Børn og Unge, Århus Forældreorganisation samt andre relevante parter. Yderligere oplysninger Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, mobil 2751 7961 Anne Ernst Grøndal, formand for Århus Forældreorganisation, mobil 2548 1731

Læs mere...
Nanna Kruuse tale d. 6 april

2019-04-12

Efter aftele med Nanna Kruuse lægger vi hendes tale her på ÅFOs side. Dette da flere har efterspurgt en lydfil pga svigtende lyd til demonstrationen. God fornøjelse :)

Læs mere...
25 marts Temamøde for pædagoger og forældre

2019-03-18

Temamøde for forældre og pædagoger BUPL, Århus og Århus Forældreorganisation inviterer alle forældre og pædagoger til at mødes om et spændende oplæg ved ph.d. Ane Høyrup. Mandag d. 25 marts kl. 17.00 – 19.00 Hos BUPL, Kystvejen 17, 8000 Aarhus

Læs mere...
1. april Valgmøde SFO og klub

2019-03-16

Samtaler er bedre end valgtaler Foreløbigt program 19.00 Velkomst og introduktion til samtalesalon 19.10 Fagprofessionel 10 min: Hvordan ser opgaven ud i SFO; fritids- og ungdomsklubber i 2019- – hvad er opgaven og hvordan løser vi den? 19.20 Ungeråd i Aarhus: Hvad er et fedt ungemiljø og hvad er træls? 19.30 Summepause ved bordene. 19.40-21.00 Samtalesalon 21.00 Opsamling ved ordstyrer 21.15 farvel og tak Mødet foregår i kantinen på Fredriksbjergskole, Ingerslevs Boulevard 2, 8000 Aarhus.

Læs mere...
Årsberetning for 2018 og et farvel fra Morten Bowman

2019-03-02

Afgående formand - Morten Bowman siger Farvel Morten blev konstitueret formand midt i 2010 og blev valgt som formand 15. marts 2011. Morten brugt GF til også at sige farvel og tak for denne gang efter 8½ års spændende arbejde. Vi har opnået gode ting i de år der er gået og har stor tro på at det vil fortsætte med den kommende bestyrelse.

Læs mere...
Generalforsamling i Århus Forældreorganisation

2018-11-22

TID d. 5 februar 2019 kl. 19.00-21.00 STED DOKK1

Læs mere...
Høringssvar fra ÅFO Budget for 2019-

2018-09-14

Vi ser en stor modsætning mellem de visioner byrådspolitikerne præsenterer i byrådssalen og det fremsendte nedskæringskatalog. Fokus på tidlig indsats, trivsel, udvikling og læring, sammenhæng mellem skole og fritid, forældreinddragelse, samskabelse mv. klinger hult, hvis man forringer grundnormeringen og laver strukturændringer, som forringer vores børns fritids- og skoleliv. Skal vi forandre, skal det være fordi vi tror på, at vi forbedrer vilkårene. De foreslåede besparelser er desværre ikke reelle besparelser, men deciderede forringelser

Læs mere...
Høringssvar ledelse... fra ÅFO Budget for 2019-

2018-09-14

Ændring af organisering af forvaltningsniveau og Fritids- og ungdomsskoleområdet Med det foreliggende forslag til omorganisering, ser vi fortsat fokus på områdeledelse således at skoleledere, dagtilbudsledere og FU-ledere vil referere til den forvaltningschef, der har det geografiske område, og dermed ikke til den fag-faglige chef for området. Med områdeledelse har vi fået fokus på 0-18 år og det tværfaglige. Tværfaglighed er godt, men fungerer bedst, når der er styr på fagligheden. Derfor må det også være fagligheden, som ledelseslinjen skal tage afsæt i. Derfor har vi savnet fag-faglig chefer som med fokus på opgaven kan stå i spidsen for udviklingen.

Læs mere...
Formandens tale ved demo d. 13 september

2018-09-13

Morten Bowman, Formand for Århus Forældreorganisation. Tale nedskæringsbudget for 2019 – d. 13. september Kære alle sammen – kære forældre Lad os håbe de spidser øre derinde. Vi ved godt, at de lige nu er meget optagede af, hvis skyld det hele er, men vi er sådan set bedøvende ligeglade. DE skal bare lade være med at lade det gå ud over vores børn, når de klokker i det. Det er ikke i orden, at vores børn bliver taget som gidsler i den ene sparerunde efter den anden, uanset hvad grunden er til, at der skal spares penge. Kommunen ønsker engagerede forældre, som samskaber og som tager ansvar. Det er netop det vi gør - vi tager ansvaret på os og siger stop - nu er nok nok. Vi vil ikke lægge børn til mere.

Læs mere...
Demo d. 13

2018-09-12

Demonstration Mod besparelser på dagtilbud og skoler i Aarhus Torsdag den 13. september kl. 15:00 – 16:00 Vis din utilfredshed mod Aarhus Kommunes spare-forslag der peger på besparelser der vil medføre forringelser på alle områder i Børn & Unge. Det drejer sig om forringelser for alle kommunens børn - de der går i dagtilbud, skole, SFO og fritidsklubber. Dine børn er også velkomne. Talere: • Janus Boye, Formand hos Skole og Forældre Aarhus • Frank Juul Agerholm, far, ph.d. og cand. pæd. i pædagogisk filosofi • Morten Bowman, Formand for Aarhus Forældreorganisation Sted: Rådhuspladsen Vis på Facebook at du deltager - www.tiny.cc/aarhus - Husk også at dele eventen

Læs mere...
Budgetorientering sparekatalog for 2019-

2018-09-04

Budgetorientering fra din forældreorganisation Vi ser en stor modsætning mellem de visioner vores byrådspolitikere præsenterer i byrådssalen og det fremsendte sparekatalog. Fokus på tidlig indsats, trivsel, udvikling og læring, sammenhæng mellem skole og fritid, forældreinddragelse, samskabelse mv. klinger hult, hvis man forringer grundnormeringen og laver strukturændringer, som forringer vores børns fritids- og skoleliv. Skal vi forandre i stor stil, skal det være, fordi vi tror på, at vi forbedrer vilkårene. Det må ikke være del af en spareøvelse. Besparelser på dagtilbud, SFOer, klubber og skoler i Aarhus kan man kun stemme for, hvis man ikke har den grundlæggende forståelse af børn og unges behov, og kun hvis man ikke har en reel indsigt i de vilkår, der allerede nu tilbydes vores børn og unge.

Læs mere...
Pressemeddelese En halv sejr for børnene

2018-08-30

Skolestrukturforslaget er dødt - stendødt. Det er en halv sejr for børnene i Århus, mener man i Århus Forældreorganisation Interesseorganisationen for dagtilbud, SFO og klub. Der er nemlig flere andre alvorlige tidsler i direktørens spareforslag. I forslaget finder man også normeringsforringelser i dagtilbud og SFO, og tidlig SFO start som også er en massiv normeringsforringelse ”Hvis vi skal passe på vores børn og lave ansvarlig og langsigtet, visionær politik i Aarhus, så skal vi også have normeringsforringelser og tidlig SFOstart ud. For os hænger det hele sammen. Skærer man ned på normering i dagtilbud, så ødelægger man fundamentet og så skrider det hele,” siger Morten Bowman ”Indsatserne i byens SFOer er også afgørende for succes i skolen. Børnene i skolen har også brug for voksne efter kl. 14. Fritidspædagogikken spiller en stor rolle for succes i skolen. Så det nytter ikke at glemme den såkaldte frie tid i SFOen. Det er her vi ser mange børn blive samlet op af dygtige pædagoger,” siger Morten Bowman Forældreorganisationen håber på at politikerne kan holde fast i de visioner, som de præsenterede op mod kommunalvalget. Her var der i hvert fald ingen politikere der mente, at der kunne undværes voksne i dagtilbud. Tidlig indsats i Aarhus har været på dagsordenen i flere år. Man skal huske på at, man med den tidlige indsats, mente at kunne spare penge på skolebørnene, der så ikke havde brug for så meget støtte senere hen. Det har man allerede budgetteret med. Og det betyder, at der allerede nu spares penge ude på skolerne i tiltro til at tidlig indsats virker. ”Det er sådan det hænger sammen. Hvis man skærer i dagtilbuddene øger man udgifterne til støtte i skolerne, det er jo ret logisk. Hvis man skærer i SFOen giver det problemer i skoletiden. Vi mangler bare politikere der tør holde fast i at tingene hænger sammen. At det 0-18 års perspektiv de selv insisterer på, det holder man fast i. At skære i grundnormeringen i dagtilbud og SFO, det vil være et tilbageskridt, som vi ikke kan leve med,” siger Morten Bowman.

Læs mere...
Uansvarlige besparelser på børn og unge

2018-08-24

Der lægges op til alvorlige budgetreduktioner og besparelser på normering, som Århus Forældreorganisation må tage skarpt afstand fra. Forældreorganisationen mener, at grænsen for, hvad man kan byde børn og forældre, er overskredet for længst. I sparekataloget er der gamle travere og nye påfund. Men ens er det for alle besparelserne på de decentrale led, dagtilbud, SFO, klub og skole, at de vil sænke kvaliteten mærkbart. Besparelserne rammer byens børn og annullerer forældredemokratiet.

Læs mere...
Høring ændring af styrelsesvedtægter

2018-07-22

Århus Forældreorganisation anbefaler at forslaget om ændringer af styrelsesvedtægter vedtages. I Århus Forældreorganisation ser vi positivt på de nye takter i dagtilbudsloven, hvor der lægges op til et stærkere fokus på forældresamarbejdet. Vi mener, at de bedste betingelser for vores børn opstår, når dagtilbud og forældre samarbejder tæt og tillidsfuldt, dette skal vi sikre at lov og rammer understøtter på bedste vis. Loven giver anledning til ændringer i styrelsesvedtægterne. Det er med glæde, at vi ser, at B&U bruger lejligheden til at styrke rammevilkårene for bestyrelserne, og at man ønsker at udvide bestyrelsernes kompetence. Vi tror på, at med et øget ansvar følger også øget engagement. I Århus Forældreorganisation har vi over længere tid ønsket netop disse ændringer i styrelsesvedtægterne, og har også tidligere fremført dem over for forvaltning, udvalg og rådmand, hvor de også blev mødt meget positivt. Så vi er selvsagt meget tilfredse med, at disse forslag er med nu hvor styrelsesvedtægterne skal ændres.

Læs mere...
Forældremøde for dagtilbudsbestyelser og råd

2018-01-05

Forslag til indhold på mødet – dagsorden følger Skriv til os, hvis der er noget I vil have på dagsordenen Bestyrelsesarbejdet - giver det mening? Hvad optager jer? Hvad fungerer - hvad er svært? Hvordan kan bestyrelserne samarbejde på tværs og inspirere hinanden? Hvordan kan ÅFO understøtte samarbejdet institutionerne imellem? Hvad vil I gerne have fra jeres forældreorganisation? Hvordan kan vi fremme dialog og kommunikationen mellem ÅFO og jer? Hvad skal ÅFO arbejde med i det næste bestyrelsesår?

Læs mere...
Bestyrelsens beretning

2018-01-01

2017 har været et år, hvor ÅFO har fået sat vigtige aftryk på børne- og ungeområdet i Århus. Det blev endelig vedtaget i byrådet, at SFOforældreråd fortsat er obligatoriske. Der blev indført mulighed for morgenpasning for børn i 4. klasse, og senest vedtog byrådet at gennemføre en omfattende undersøgelse af normeringsforhold i byens dagtilbud. ÅFO har intensiveret samarbejdet med fritids- og ungdomsklubberne, og vistillede derfor op til Fritids- og Ungdomsskolebestyrelserne. Vi blev udpeget af rådmanden til at sidde med i områdebestyrelserne i område Nord og i Toveshøj/Gellerup. 2017 har været præget af kommunalvalg. Der er blevet valgt et nyt byråd og en ny rådmand. Vi har haft et godt samarbejde med Bünyamin Simsek, og vi er sikre på at den gode stil fortsætter med Thomas Medom (SF). Det politiske udvalg for børn og unge har fået flere nye medlemmer og en ny udvalgsformand, Eva Borchorst Mejnertz (R). Vi ser frem til samarbejdet! 2017 er også året hvor, ÅFO har været med til at starte en ny tradition i Århus – nemlig en årlig fejring af ’Børn og unges Grundlovsdag’.

Læs mere...
Forældremøde og generalforsamling

2017-11-28

Den 31. Januar kl. 19.00-21.00 Folkestedet , Carl Blochs Gade 28, Aarhus C, Lokale 3 Nu er der kun et par måneder til Århus Forældreorganisation afholder forældremøde og generalforsamling. Vi begynder aftenen med et inspirerende foredrag om børns udvikling - trivsel og robusthed. Derefter er der generalforsamling med alt, hvad der hører til.

Læs mere...
politikernes statements om fritid- og ungdomsklubberne

2017-11-01

I forbindelse med vores valgarrangement har vi bedt politikenre om at formulere deres visioner for fritds og ungdomsklubberne i århus

Læs mere...
Valgsnak om fritids- og ungdomsklubber

2017-10-10

For dig der går i klub, dine venner, klubmedarbejderne, forældre og andre interesserede

Læs mere...
Pressemeddelse budgetforlig 2018

2017-09-22

Så blev der landet et budgetforlig i Århus, med en række gode initiativer på børn og ungeområdet. ”Vi er rigtig rigtig glade for, at vi lykkedes med at få politikerne til at se, at børn i 4. klasse ikke nødvendigvis kan gå selv i skole om morgenen, når forældrene møder tidligt. Det er en vaskeægte sejr, at der nu er blevet lavet en løsning,” siger Morten Bowman, Formand for Århus Forældreorganisation

Læs mere...
Budgetanbefalinger fra Århus Forældreorganisation

2017-09-15

Åbent brev til byrådet i Århus

Læs mere...
Børn og Unges Grundlovsdag

2017-05-10

D. 1 juni 2017 kl 14-18. ÅFO holder Grundlovsdag for Børn og Unge på Godsbanen. Vi fester fordi børn og unge har rettigheder, og fordi børn og unge har noget at skulle have sagt. Oplev Morgenthaler livetegne, Le Homes spiller og der er workshops med kunstneren mormor og legegruppen En hemmelig klub. Mød også Red Barnet Århus Ungdom, Århus og Børn og Ungebyrådet

Læs mere...
Fyraftensmøde for forældre og pædagoger

2017-05-03

Pædagog-forældresamarbejdet Hvilken betydning har øget internationale og nationale krav om tidlig læring for samarbejdet mellem pædagog og forældre, og hvad forventes daginstitutionen og hjemmet at samarbejde om i børns første år? Hvordan bevarer pædagoger og forældre lokale råderum til pædagogisk at drøfte, hvad de ønsker for børns hverdag i deres første leveår? Hvad betyder øget fokus på tidlig læring for syn på, hvad børn behøver, og hvilke andre forståelser af børn bliver udfordret? Mandag d. 22. maj kl. 17.30-19.00 i BUPL-huset, Kystvejen 17, Aarhus C Oplægsholder: Lene S.K. Schmidt, lektor, ph.d., cand.mag. UCSJ, Center for Pædagogik

Læs mere...
Høringssvar SFO mål og indholdsbeskrivelse

2017-04-20

ÅFO anbefaler at byrådet vedtager de reviderede Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus kommune, og at lektiehjælp i SFO gøres frivillig. Vi værdsætter at SFOen beskrives som et tilbud med en selvstændig værdi for børnene med fritiden som udgangspunkt for den pædagogiske ramme. Dette kan dog med fordel fremhæves yderligere.

Læs mere...
Bestyrelsens beretning for 2016

2017-02-02

Bestyrelsens beretning for bestyrelsesåret 2016 Vi er nået langt, men vi vil gerne endnu længere i 2017. Derfor lægger vi op til at gå i gang med et udviklingsarbejde i ÅFO. Vi vil formulere en strategi for de kommende 5 år. Verden har ændret sig en del, og vi skal som det hedder på århusiansk gentænke vores organisation. Den øgede digitalisering, fokus på forældreansvar og ’samskabelse’, de travle forældre, politikere der er svære at nå, og som igen og igen finder på synlige tiltag, de kan bryste sig af, men som reelt er lappeløsninger på en udhulet grundnormering, kræver at vi skal gentænke vores arbejdsformer, vores kommunikation og vores styring af organisationen. Der lægges op til at involvere forældrene på nye måder i vores arbejde, et intensiveret arbejde for at det øgede fokus på samarbejde med forældrene også betyder, at forældrene reelt får mere at skulle have sagt.

Læs mere...
Debat og generalforsamling

2017-02-01

Forældremøde i din forældreorganisation D.1/2 kl. 19.00-21.00 på DOKK1 Debat: For få voksne - gør det noget ved vores børn?

Læs mere...
Høringssvar vedr. indstilling om SFO-forældreråd og aftenåbent

2017-01-17

I Århus forældreorganisation bakker vi op om at det skal være obligatorisk at have SFOforældreråd på alle skoler og at der lokalt er mulighed for at vælge at holde aftenåbent i SFOen.

Læs mere...
Ministerbesøg 2016

2016-12-19

I dag har ÅFO sammen med Københavns og Odense forældreorganisationer, været til møde hos Ellen Trane Nørby. Vi talte om minimumsnormeringer, som ministeren ikke havde meget fidus til. Til efteråret kommer der nye opgørelser over normeringerne. Dem har VI ikke meget fidus til. Eksempelvis tæller leder og sygemeldte med. I forældreorganisationerne er vi meget interesseret i retvisende opgørelser over pædagogers tid med børnene. I Århus er vi et skridt på vejen med den kommende undersøgelse af "børnetid" i de århusiansk vuggestuer, det fortalte vi ministere om, håber hun lader sig inspirere.

Læs mere...
Høringssvar RULL 2016

2016-12-18

ÅFO opfordre til lydhørhed overfor pædagogiske argumenter og hensyntagen til de lokale kontekster.

Læs mere...
Demonstration mod omprioriteringsbidraget d. 12 maj

2016-12-17

Ja til tryghed - demo den 12. maj Aarhus for Velfærd inviterer til demo torsdag den 12. maj kl. 17.00 ved Rådhuset. Kom og sig Ja til Tryghed og til at omprioriteringsbidraget droppes!

Læs mere...
Pressemeddelelse

2016-12-15

En discountløsning for vores børn Forligskredsen bag budgetforlig for 2016 har nu besluttet at vores børn i 4. klasse fremover skal i fritidsklub i stedet for SFO. I Århus Forældreorganisation er man ikke tilfredse med den beslutning, fordi den samlet set er en nedprioritering af indsatsen omkring vores børns fritidsliv.

Læs mere...
Århus Forældreorganisation støtter op om initiativet Velfærdsalliancen.dk!

2016-12-14

Århus forældreorganisation har besluttet at støtte op om velfærdsalliance.dk, som er en bevægelse iværksat for at afskaffe omprioriteringsbidraget. For os har det ingen betydning, hvem der har vedtaget omprioriteringsbidraget og hvem der afskaffer det igen. Vi er en partipolitisk uafhængig interesseorganisation, men vi vil ikke finde os i, at der spares på kernevelfærden i vores børns institutioner og gambles med deres udvikling, blot fordi folketinget har en interesse i at træffe beslutninger, som hører til i et byråd.

Læs mere...
Høringssvar nye besparelser og 4. klasse

2016-12-13

ÅFOs høringssvar om nye besparelser og 4. klasse fra SFO til FU

Læs mere...
Debatmøde og generalforsamling i ÅFO d. 2 februar. 19.00-21.00

2016-12-02

Debat om udviklingen på børne- og ungeområdet i Århus og generalforsamling i ÅFO generalforsamling klar. ungeområdet i Århus. Børn og Ungerådet fortæller om deres arbejde, Line fra Hårup-Elev dagtilbud vil fremlægge en ide til at skabe mere samarbejde mellem dagtilbudbestyrelserne, Louise vil fortælle om det nystartede netværk for de selvejende dagtilbudsbestyrelser. Der er også tid til at snakke om virkeligheden efter budgetforhandlingerne.

Læs mere...
pressemeddelelse om budgetforlig

2016-12-02

Fælles pressemeddelelse om indgået forlig fra DTLAa og ÅFO Vi beholder arbejdstøjet på

Læs mere...
ÅFO OPFORDRER - MØD OP!

2016-12-01

MØD OP TIL BYRÅDSMØDET D. 20 JANUAR.

Læs mere...
Høringsvar Spareforslag 2016

2016-07-01

ÅFO anbefaler byrådet at forkaste de spareforslag, som forringer kvaliteten yderligere i vores dagtilbud, SFOer og klubber. Forslagene om tidlig børnehavestart, tidlig SFO-start, tidlig klubstart, besparelser ved deltidspladser,fjernelse af småstedstillæg, kortere åbningstid mv. er alle udtryk for en nedprioritering af vores børn. Spareforslagene er udtryk for manglende forståelse af børns behov og en manglende indsigt i de vilkår, der allerede nu tilbydes vores børn.

Læs mere...
Generalforsamling i ÅFO d. 2 februar. 19.00-21.00

2016-06-01

Generalforsamling i Århus Forældreorganisation. d. 2 februar kl. 19-21 i Frederiksgade 78C. Det er tid til ÅFOs årlige generalforsamling. Her kan du kan få mere af vide om foreningens arbejde. Det er også her, du har mulighed for at blive en del af ÅFOs bestyrelse. Vi håber at du kommer, og viser os din interesse og din støtte.

Læs mere...
Budgetorientering - spareforslag 2016

2016-05-01

Læs en gennemgang af de enkelte spareforslag her med ÅFOs kommentarer her

Læs mere...
ÅFO indkalder til generalforsamling 2 februar

2015-12-14

Generalforsamling i Århus Forældreorganisation Det er tid til ÅFOs årlige generalforsamling. Her kan du kan få mere af vide om foreningens arbejde. Det er også her, du har mulighed for at blive en del af ÅFOs bestyrelse. Vi håber at du kommer, og viser os din interesse og din støtte. Tid: Tirs. d. 2. februar 2016 kl. 19.00-21.00 Sted: Vores lokaler i FO-byen, Frederiksgade 78C, 8000 Århus C.

Læs mere...
Besparelserne er ikke for børn

2015-12-11

ÅFOs pressemeddlese om besparelser på børn - her primært om den tidligere børnehavealder. Morten Bowman, formand for Århus Forældreorganisation udtaler: ”Den tidlige indsats, som man stolt har præsenteret for medarbejdere, forældre, er blevet modtaget med kyshånd, fordi det virkede som om, at budskabet om at jo tidligere vi sætter ind – jo bedre og også billigere bliver det på sigt, endelig var nået frem. Men nu er ’den tidlige indsats’ blevet vekslet med tidligere børnehavestart – det er stik imod alt, hvad vi ved, og stik imod byrådets egne ambitioner. Det er nedslående. Jeg synes faktisk ikke, vi kan være det bekendt. Som forælder bliver man max presset af at aflevere sine børn, når forholdene ikke er i orden – og man har ikke noget valg. Det er et svigt.”

Læs mere...
Høringssvar NY FUplan 2015

2015-11-05

Læs vores høringssvar om den nye FUpolitik

Læs mere...
Høringssvar NY Børn og Ungepolitik

2015-11-04

Læs vores høringssvar om den nye børn og unge politik. Høringssvaret er indgivet sammen med Foreningen af Skolebestyrelser

Læs mere...
Åbent møde om normeringer i dagtilbud

2015-06-11

Den 11. juni, kl. 19.15–21.00. Temaet er normeringer.

Læs mere...
Temaaften for pædagoger og forældre d. 28 maj: børn og ipads

2015-05-28

Hvordan kan forældre og pædagoger bruge ipads og digitale medier sammen med børn? Hvilken fremtid venter? Klaus Thestrup vil snakke om muligheder med digitale medier, hvor kroppen, legen og fællesskabet spiller en væsentlig rolle. Han vil også komme ind på hvordan børnehaver og sfo´er kan bruge fortællinger fra TV og internettet og hvordan børn kan begynde at kommunikere og producere på tværs af tid og sted.

Læs mere...
Åbent møde om SFOens fremtid d. 19 maj kl. 19.15

2015-05-19

Kære forældre til børn i SFO ÅFO afholder nu årets andet arbejdsgruppemøde. Vi håber, at I har lyst til at være med. Møderne er en mulighed for at bidrage til ÅFOs arbejde uden at være valgt ind i ÅFOs bestyrelsen. Alle forældre er velkomne!

Læs mere...
ÅFO høringssvar

2015-05-04

I vores høringssvar om effektiviseringer og fælles mål for 0-6 år har vi ladet os inspirere af SFIs rapporten om Daginstitutionens betydning. Vi mener at man bør investere i højkvalitetsdagtilbud. Vi mener at effektiviseringerne er lappeløsninger på en udhulet grundnormering og at vi er på vej mod en øget ensretning. Vi er bekymrede over, at der i forbindelse med effektiviseringerne er budgetteret med en stor besparelse på vores mest udsatte børn i folkeskolen allerede i 2017. De fælles mål for 0-6 år burde være mål for pædagogisk kvalitet og gode rammer og ikke være ikke måling af vores børns kompetencer.

Læs mere...
Fælles debatindlæg om fritidsinstitutionernes betydning

2015-03-23

Fælles debatindlæg fra Aarhus Skolelederforening, BUPL Århus, Leder-foreningerne, fællestillidsrepræsentanterne og Århus Forældreorganisation Bragt i Stiften d. 22 marts Skolens opgave løftes bedst i samarbejde med fritidsinstitutionerne

Læs mere...
Bestyrelsens beretning

2015-02-28

Bestyrelsens beretning for bestyrelsesåret 2014

Læs mere...
Kom til generalforsamling i din forældreorganisation

2015-01-06

Tirs. d. 3. februar kl. 19-21 på Frederiksgade 78B, 8000 Aarhus C. Kom og hør om ÅFOs arbejde! Deltag i debatten om vores børns liv og vilkår i de århusianske daginstitutioner, klubber og SFOer. Hvad tænker du om skolereformen, taksterne, vilkår for børn medhandikap, personalenormering, frivillighed, arbejdet i bestyrelser og råd?

Læs mere...
Temamøde for forældre og pædagoger om tweens og klubber d. 3 november

2014-11-03

Temamøde "om tweens og klubber" Mandag d. 3. november kl. 19.00-21.00

Læs mere...
Invitation til fællesmøde for SFOforældreråd d. 26. november

2014-10-23

Kære SFO-forældreråd ÅFO vil gerne invitere jer til fællesmøde for SFOforældreråd d. 26. november 2014 Sted: Århus Forældreorganisations lokaler, FO-byen, Frederiksgågade 78C.

Læs mere...
Invitation til fællesmøde for dagtilbudsbestyrelser d. 27. november

2014-10-23

Århus Forældreorganisation (ÅFO) vil gerne invitere jeres bestyrelse til et fællesmøde for dagtilbudsbestyrelser den 27. november 2014 i Århus Forældreorganisations lokaler, FO-byen, Frederiksgade 78C.

Læs mere...
SFI rapport daginstitutionens betydning

2014-10-22

Daginstitutionens betydning for børns udvikling En rapport fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd - fra oktober 2014 viser, at normeringer og personalets uddannelse er helt centrale parametre for børns trivsel og udvikling. Tid til børnene og uddannet personale resulterer således i positive effekter på både kort og lang sigt for børnene. På kort sigt mindskes børnenes stress, og på lang sigt kan effekten spores signifikant i den sproglige, sociale og kognitive udvikling. Helt konkret får børnene en bedre uddannelse og klarer sig bedre på arbejdsmarkedet.

Læs mere...
ÅFO kommentar til budget for 2015-18

2014-09-10

Læs hvordan ÅFO mener man bedst prioriterer kommunens penge til gavn for byens børn og unge.

Læs mere...
Netværksskabende aften for forældre til børn med støttebehov

2014-09-08

Reklame for spændende tiltag for forældre til børn med støttebehov. Onsdag den 1. oktober kl. 18.15-21.00

Læs mere...
ÅFOs høringssvar om effektivseringer

2014-08-23

Aarhus kommune skal finde besparelser på børn- og ungeområdet i perioden 2015-2018. Århus kommune har i den forbindelse sendt en række forslag i høring til relevante organisationer og alle institutioner.

Læs mere...
ÅFO debatindlæg i Stiften: Skab ro om skolefritidsordningerne

2014-08-23

Århus Forældreorganisation og BUPL Århus opfordrer byrådet til at frede skolefritidsordningernes (SFO) budgetter i det kommende skoleår.

Læs mere...
Foredrag: inkluderende fællesskaber

2014-08-23

Hvordan skaber vi inkluderende fællesskaber på legepladsen? Foredrag for forældre og pædagoger. 6 oktober 19-21 på Via, Århus

Læs mere...
ÅFO høringssvar FU-området

2014-05-26

ÅFO har indsendt høringssvar vedr. fritids- og ungdomsskole-området FU). Vi læser indstillingen som en anerkendelse af områdets indsats. Vi er glade for at fokus også fremadrettet ligger på det fritidspædagogiske og at forbyggelsesstrategien fortsat er helt central. ÅFO anfører en række bekymringspunkter, som vi håber, at politikerne er særligt opmærksomme på.

Læs mere...
ÅFO høringssvar: organisering af Fritids- og ungdomsområdet

2014-03-26

ÅFO ønsker ikke at pege entydigt på en model for organiseringen af FUområdet. Men vi bidrager gerne med synspunkter i forhold til indholdet i høringsmaterialet. Dog skal det anføres, at vi tager afstand fra model 3. Den model giver ingen ’ro’ på børn- og ungeområdet.

Læs mere...
Nyhedsbrev Dagtilbud november 2014

2014-02-28

test

Læs mere...
Forældresamarbejde - Forældre der stiller krav

2014-02-18

Foredragsaften v/ Dorthe Boe Danbjørg og John Aasted Halse.
Århus d. 11. marts 2014 kl.19-21.
Børn i dag er "dobbeltsocialiserede". De påvirkes, dannes og opdrages i mindst to forskellige miljøer: hjemmet og dagtilbuddet. Børnehaven, vuggestuen og dagplejen er ikke længere blot et mindre supplement til hjemmets omsorg og opdragelse...

Læs mere...
ÅFO Årsberetning for 2013

2014-02-07

ÅFO ser tilbage på et spændende år, hvor vi bl.a. skiftede navn, arbejdede med skolereform, kommunalvalg og intensiverede samarbejdet med forvaltningen.

Læs mere...
Pressemeddelelse fra Århus Forældreorganisation

2014-01-06

Vedr. interview med Bünyamin Simsek, ny børn og unge rådmand i Stiften d. 6/12.

I Århus Forældreorganisation (ÅFO) er de glade for takterne i de synspunkter, som rådmanden giver udtryk for i interviewet bragt i Stiften d. 6. januar.

Læs mere...
Byrådsindstilling truer SFOforældreråd

2014-01-04

I en indstilling til byrådet fremgår det, at det ønskes, at det fremover skal være op til skolebestyrelsen, om der skal være SFO-forældreråd.

I Århus Forældreorganisation mener vi, at byrådet fortsat bør tage ansvar for at sikre forældrenes mulighed for gennem deltagelse i SFO-forældrerådene at få indflydelse på deres børns fritidstilbud. Det skal ske ved, at byrådet fastholder de gældende bestemmelser om, at der i hver SFO vælges et SFO-forældreråd. SFO-forældrerådene bør fortsat være en selvstændig enhed på skolerne, som samarbejder tæt med skolebestyrelserne jf. gældende styrelsesvedtægter.

Læs mere...
Generalforsamling i Århus Forældreorganisation

2013-12-18

Kom og hør om ÅFOs arbejde! Deltag i debatten om vores børns liv og vilkår i de århusianske daginstitutioner og SFOer. Hvad tænker du om skolereformen, taksterne, vilkår for børn med handikap, personalenormering, frivillighed, arbejdet i bestyrelser og råd?

Husk du kan stille op til bestyrelsen og være med til at sætte dagsordenen på børneområdet i Århus. Har du spørgsmål, så skriv eller ring!

Klik her for at læse vores indkaldelse...

Læs mere...
ÅFO: Orientering om budget for 2014

2013-10-21

Budget for 2014 er vedtaget – læs her hvad de besluttede i Århus Forældreorganisations budgetinformation.

Læs mere...
Forældrenævnet i Århus skifter navn til Århus Forældreorganisation

2013-09-22

Forældrenævnet i Århus skifter navn til Århus Forældreorganisation – ÅFO. Vi er den samme organisation, det er udelukkende vores navn, der bliver ændret!

Læs mere...
Henvendelse til byrødder om SFOens fremtid

2013-09-19

Hvad vil politikerne med vores SFOer

I FNÅ savner vi, at der aktivt tages stilling til hvilken rolle, SFOerne skal spille fremover. Skal SFOerne fortsat arbejde med ’mål og rammer’, eller får SFOen med de nye betingelser nye og anderledes opgaver?

Læs henvendelse fra FNÅ vedr. folkeskoleudspil

Læs mere...
Rådmandens kronik om skolereformen

2013-08-21

Nogle gange skal man åbne en ged

Hvis man skal lære om kredsløb, fordøjelse og blodkar, kan det være en god hjælp at have haft en mavesæk eller et hjerte mellem hænderne. Det giver ikke alene en fysisk fornemmelse af, hvad det er, vi snakker om. Det giver også læring gennem lugt, følelse, temperatur – eller smag, hvis man er med så langt..

Læs hele kronikken her

Læs mere...
Pressemeddelse vedr. skolereform: FNÅ efterlyser nytænkning ved budgetforhandlinger

2013-06-14

Forældrenævnet efterlyser nytænkning ved budgetforhandlingerne

I JP d. 14. juni står der, at skolereformen vil koste Århus Kommune 250 mio. kr. En væsentlig del af de penge skal ifølge rådmanden, findes ved ’omstruktureringer af skole og fritidsområdet’. Opfordringen fra FNÅ er at politikerne går til budgetforhandlingerne efter sommerferien med nye ideer, som ikke indbefatter besparelser på børneområdet.

Læs mere...
Evaluering af det bydækkende forældresamarbejde

2013-06-04

I efteråret blev FNÅ, Skolebestyrelsesforeningen og Børn og Ungerådet evalueret.

Læs evalueringen her

Læs mere...
FORÆLDREMØDE om skolereformen

2013-05-23

Forældrenævnet og Foreningen af Skolebestyrelser i Århus har arrangeret et ‘forældremøde’ for alle forældre i Århus om skolereformen. Arrangementet er støttet af BUPL Århus og Århus Lærerforening. Vi har inviteret eksperter og lokale foreninger, så vi kan få et bredt perspektiv repræsenteret. Vi har brug for at få alle meninger, holdninger og gode ideer i spil – så kom og vær med!

Læs mere...
Kampagne for SFO’er, fritidshjem og klubber

2013-05-07

Forældrenævnet i Århus har i dag startet en kampagne på Facebook sammen med Københavns Forældreorganisation og Forældrenes Landsorganisation for at skabe opmærksomhed på SFO’er, fritidshjem og klubberne i en hed debat om en kommende skolereform.

Læs mere...
Det mener FNÅ om heldagsskole

2013-04-24

I SFOen har børnene fri inden for SFOens rammer. Der er et pædagogisk sigte med aktiviteterne.

Der er fokus på alsidige kompetencer, på det sociale og på at lære at tage ansvar for sig selv og sin tid. At opøve de kompetencer kræver hjælp fra pædagoger med fokus på det hele barn.

Læs mere...
DEMO mod heldagsskole

2013-03-21

FNÅ deltager i demo mod heldagsskole ved rådhuset i Århus fredag d. 22 marts kl 14.30

Udsendt pressemeddelse: FNÅ deltager i demonstration.

Læs mere...
Pressemeddelse om positiv børneprognose for Århus

2013-03-13

Udviklingen i Aarhus går stærkt, og det betyder flere børn i byen. Seneste prognose viser, at der skal skaffes plads til 1.500 flere børn i byens daginstitutioner. Flere børn er et godt tegn og et tegn på vækst og udvikling.

Læs mere...
Bestyrelsens beretning for 2012

2013-03-06

Læs hvad FNÅ udrettede i 2012… Vi er selv ret godt tilfreds :-)

Bestyrelsens beretning

Læs mere...
FOLA og FNÅ foredrag om heldagsskolen

2013-02-18

Kvæler vi vores børns fritid i heldagsskolen?

v/ Pernille Hviid, cand. Psyk., forsker og foredragsholder.
Århus d. 4. marts kl. 19-21 VIA University College, Skejbyvej 29, 8240 Risskov

Læs invitationen her...

Læs mere...
FNÅ i Stiften om skoleudspil:

2013-02-07

Læs ÅFO's debatindlæg: Skoleudspil med faldgruber

Læs mere...
FOA: undersøgelse om kvalitet og takst

2013-02-07

Klik her for at læse FOA's undersøgelse om kvalitet og takst i dagtilbud

Læs mere...
Generalforsamling i FNÅ

2013-01-23

Generalforsamling i dit Forældrenævn
Tid: Onsdag d. 27. feb. 16.30-18.00
Sted: Daginstitutionen ”Vokseværket”, Østbanetorvet 9-11

Kom og hør om FNÅs resultater, bedrifter, mål og ambitioner
Kom og vælg en ny bestyrelse eller stil selv op
Generalforsamling med børnepasning

LÆS MERE: Indkaldelse

Læs mere...
FNÅ, KFO og FOLA fælles pressemeddelse om skolereform

2012-12-06

En folkeskolereform der lover flere skemalagte undervisningstimer krydret med lidt kreative pædagogiske tiltag er, hvad der venter danske skolebørn i fremtiden iflg. regeringens udspil til reform af folkeskolen. ”Det kan blive nådestødet til de fritidshjem, SFO’er og klubber, som løfter en enorm vigtig opgave”, mener Lars Klingenberg, formand for Forældrenes Landsforening, Nina Reffstrup, Københavns Forældreorganisation og Morten Bowman, Forældrenævnet i Århus..

Læs mere...
FNÅ i paneldebat med bla. rådmanden til dialogmøde

2012-11-14

Rådmandens dialogmøder med bestyrelserne november 2012.

Hvad kan vi forvente af hinanden? Læs program for dialogmøde her

Læs mere...
TEMAAFTEN OM FORÆLDRESAMARBEJDE

2012-10-31

Samsøgadesskole d. 28. nov. kl.19-21.

Kære forældre i Århus
Tag en pædagog eller tre under armen og kom med til temaaften i dit Forældrenævn (FNÅ) om forældresamarbejde i daginstitutioner. FNÅ synes det er optimalt, når forældre og pædagoger rykker sammen!

Læs mere...
BUDGETFORLIG for 2013

2012-10-03

FNÅs pressemeddelse: Besparelserne på børnene er afblæst: ”Det er en ok go dag i dag! Ja det er faktisk en lidt mærkelig fornemmelse – tænk at børnene går fri i en sparerunde – det er jo nærmest helt historisk..

Læs mere...
FNÅs udsendte høringssvar

2012-10-03

Høring vedr. evaluering af valg til skolebestyrelse/SFOråd. Høring vedr. evaluering af bestyrelsesarbejde i dagtilbud.

Læs mere...
FNÅ indkalder til stormøde d. 26 september

2012-09-11

Den 26 september kl 19 på Samsøgadesskole er der stormøde for forældre i Århus.

Læs mere...
BUDGET hokus pokus: penge til kvalitetsløft i dagtilbud forvandlet til million besparelse

2012-09-11

Læs FNÅs budgetorientering..

Læs mere...
BUPL Århus offentliggør normeringsundersøgelse

2012-08-30

BUPLs undersøgelse viser at der i Århus i en vuggestue er 19 % flere børn og i en børnehave 13 % flere børn om en voksen end det anbefalede. Konklusionen lyder: alt for lidt tid til børnene.

Læs mere...
BUPL afholder debatmøde om kvalitet med Jan Kampman

2012-08-20

BUPL inviterer til debataften: Jan Kampmann om kvalitet. Debat om leg, læring og kvalitet i dagtilbud.

Læs mere...
Temaaften om forældersamarbejde

2012-06-26

FNÅ afholdt debataften om forældresamarbejde i juni. Super aften!! Godt, klogt og brugbart oplæg v. Tea Tyrre Sørensen.

Læs mere...
FNÅ debatindlæg

2012-06-20

Minimumsnormeringer – den vigtigste satsning

Læs mere...
Forældreråd underskriftindsamling mod besparelser

2012-06-06

Forældreråd i Brabrand påbegynder underskriftindsamling mod mulige kommende besparelser.

Læs mere...
Forældre vil ha minimumsnormeringer bekræfter ny undersøgelse – ja det er lige hvad vi vil!

2012-06-06

Undersøgelsen er foretaget af Epinion for BUPL: Forældre vil have minimumsnurmeringer

Læs mere...
Læs oplæg fra debatten om kvalitet for de mindste

2012-06-04

D. 30 maj deltog FNÅ i en spændende debat om kvalitet i daginstitutioner med særlig fokus på de mindste...

Læs mere...
22.maj dagens presseklip

2012-05-22

Politikken: Privatskoler suger penge ud af folkeskolen

FOA i information: Social opdeling begynder i vuggestuen

Læs mere...
Task Force om fremtidens dagtilbud

2012-05-22

Debat om Task Force i KBH, arrangeret af Politikken: debatmøde første skoledag i rød stue.

Anbefalinger fra Task Force:


- Den pædagogiske praksis skal have fokus på læring og inklusion
- Der skal være et målrettet forældresamarbejde
- Der skal være en stærk evalueringskultur med fokus på kvalitetsudvikling
- Der skal være et professionelt og tydeligt lederskab på alle niveauer

Mediedebat om Task Force, tjek Forældrenes Landsorganisation

Læs mere...
16. maj dagens presseklip:

2012-05-16

Stiften: Lærerne vil lukke flere skoler

Berlinske: Forældre betaler selv bleer i vuggestuen

Læs mere...
Høringssvar fra FNÅ vedr. ny skolestruktur i Århus

2012-05-08

Læs alt om skolestruktur her: Århus Kommunes hjemmeside

Læs også FNÅ's høringssvar her

Læs mere...
Debataften i Århus for forældre og pædagoger

2012-05-08

BUPL har arrangeret – Forældrenævnet er inviteret !

ONSDAG DEN 30. MAJ KL. 19-21 i Århus Hallen , Skt Knuds Torv.

Der er i pressen sået tvivl om kvaliteten af de muligheder vi giver de yngste. BUPL undersøger tingenes tilstand med hjælp fra. Dion Sommer, professor i psykologi v/ Aarhus Universitet, som giver et overblik over forskningen. Herefter giver vi ordet til en repræsentant fra Aarhus kommune, der sammen med Forældrenævnet og BUPL får muligheden for at markere, hvordan kritikken håndteres i de respektive systemer. Sidst er der åben debat.

Læs mere...
Gang i debatten om kvalitet i vuggestuen

2012-04-30

FOLA begræder angreb på forskeren

De sanseløse pingviner – artikel i Information

Forsker retter frontal angreb på vuggestuepædagogik

Minister nuancerer debatten

KL: ledelse er altafgørende

FOA: plads til forbedringer

BUPL mener

Diskussion i politikkenLæs mere...
Ny rapport bekræfter mindre tid til børnene

2012-04-25

Læs FOAs skræmmende rapport: Daginstitutionernes hverdag

Læs FNÅ's pressemeddelse: Ny rapport bekræfter endnu mindre tid til børnene

Læs mere...
Debat om kvalitetsrapporter i SFOer og dagtilbud

2012-03-16

Der er stillet forslag i byrådet om at afskaffe kvalitetsrapporterne. Det bakker FNÅ op omkring. Læs FNÅs debatindlæg bragt i JP:

Skaf mere tid til vores børn

Læs også indlæg fra Borgmesteren for Børn og ungebyrådet: Tillid frem for kontrol

Læs mere...
Århus lærerforening vil have fri adgang til SFO'ens ressourcer:

2012-03-12

Læs debatindlæg fra Lærerforeningen: Hvorfor et skoleliv på 2. kl. i Århus

Læs BUPLs svar: Vi kører alle på 3. klasse

Læs svar på vores svar fra Lærerforeningen: Grund til at kigge på adskilt budget mellem SFO og undervisning

Læs FNÅs svar til Lærerforeningen: FNÅ forholder sig til Virkeligheden

Læs indlæg fra Skolelederforeningen: Fritid og undervisning en helhed

Læs indlæg fra SFOpædagog: Mest mulig samarbejde

Læs mere...
Bestyrelsens beretning: læs om FNÅ's bedrifter

2012-02-28

Læs årsberetningen for Forældrenævnet i århus.

Læs mere...
Forældretilfredshedsundersøgelsen

2012-02-09

FNÅ's formand i stiften: Forældre kræver mere tid til børnene

Stiften: Forældre kritiserer undersøgelse til 16 mio kr.

Læs også: Pressemeddelelse fra Forældrenævnet

Læs også: Undersøgelsen og reaktion fra rådmanden

Læs mere...
Undersøgelse: Færre voksne om børnene

2012-02-02

Klik her for at læse om FOA's undersøgelse af normeringerne.

Læs artiklen i FOA's fagblad

Læs mere...
Svar fra børneministeren

2012-01-17

FNÅ henvendte sig til børneministeren i februar og opfordrede til at pengene fra regeringen til pædagoger blev øremærket til pædagoger.

Klik her for at læse ministerens svar..

Læs mere...
Presselink: dyre ønsker fra rådmanden i B&U

2012-01-04

JyllandsPosten: Kostbar ønskeliste fra rådmand

Læs mere...
Nyt fra pressen: kritik af trivselsundersøgelse

2011-12-14

Læs FOA's kommentar om trivselsundersøgelsen.

Rådmanden mener: PM trivselsundersøgelse 2011.

Læs mere...
FNÅ i stiften

2011-12-08

Stiften: Øremærk regeringens penge til pædagoger

Læs mere...
Presselink: FOLA vil også have øremeærkede penge til pædagoger

2011-12-08

Klik her for at læse Altingets artikel: FOLA vil også have øremeærkede penge til pædagoger

Læs mere...
FNÅ henvender sig til børneministeren

2011-11-25

Budskab: øremærk penge til pædagoger til pædagoger! Læs henvendelsen her:

Til børneminister Christine Antorini vedr. penge til flere pædagoger

Hent aftale om ekstra pædagoger her

Læs mere...
Undersøgelse: Danske daginstitutioner dumper

2011-11-24

Norske og svenske daginstitutioner har bedre kvalitet end danske

Læs mere...
Presse: Debat om minimumsnormeringer

2011-11-23

Læs Berlingskes artikel om minimumsnormeringer: Borgmestre frygter for det kommunale selvstyre.

Læs mere...
FNÅ i JP

2011-11-21

Ny økonomisk forudsætning for kostordninger bør have konsekvenser: gi’ forældrene mulighed for omvalg og 3-4 dages kostordning frem for 5!

Klik her for at læse FNÅ's læserbrev i JP.

Læs mere...
BUPL undersøgelse

2011-11-16

Læs om BUPL's undersøgelse på DR: Hellere flere pædagoger en renovering af bygninger!

Læs mere...
Er det en and?

2011-11-16

Læs om demonstration: Pædagogerne minder regeringen om løfte om flere pædagoger

Læs mere...
Ny vigtig rapport

2011-11-14

Læs om en spændende rapport fra FOA: Børnehaver kan give milliardgevinst

Læs mere...
Presselink: Inklusion

2011-11-09

Læs dagens artikel i Information: Inklusion i folkeskolen som forklædt besparelse

Læs mere...
Presselink: EL kræver flere pædagoger

2011-11-02

Læs dagens artikel fra Politiken: Enhedslisten kræver langt flere pædagoger

Læs mere...
Pressenyt – om spareforlig 2012

2011-10-12

Læs artiklen fra Stiften: "Så faldt Aarhus Kommunes spareforlig på plads"

Læs mere...
FNÅs høringssvar budget 2012

2011-10-10

Klik her for at læse FNÅ's høringssvar angående budgettet for Århus Kommune 2012.

Læs mere...
Presselink: Sparebudget 2012

2011-10-10

Klik her for at læse artiklen "Nødråb fra pædagoger" fra JP

Læs mere...
Inviter FNÅ

2011-10-10

FNÅ vil gerne komme og deltage på jeres møder i råd og bestyrelser i Århus børneinstitutioner. Vi fortæller om FNÅs arbejde og I kan stille spørgsmål og få svar.

Book os på tlf. 25 48 17 31 eller skriv på post@foraeldrenaevnet.dk

Læs mere...
Pressemeddelese fra FNÅ om budget 2012

2011-09-20

FNÅ har udsendt en pressemeddelelse i forbindelse med budgettet for 2012. FNÅ kræver synlige normeringer.

Klik her for at læse vores pressemeddelelse

Læs mere...
Spareforslag om nedsat børnehavealder til 2,9 år

2011-09-20

Tjek konsekvenser af nedsat børnehavealder i Udviklings Forums rapport

Læs mere...
Debatindlæg

2011-09-05

Hensynet til børnenes bedste skal altid tages først.

Klik her for at læse FNÅ's debatindlæg.

Læs mere...
Politikere tager afslappet på vikarfinten

2011-09-05

Debatindlæg fra FNÅ vedr. artikel bragt i JP d. 20/6: ”Politikere tager afslappet på vikarfinten”

Klik her for at læse vores debatindlæg

Læs mere...
Ny budgetmodel for handikapområdet

2011-09-01

Se alt materialet om den nye budgetmodel for handikapområdet og læs FNÅ's høringssvar.

Læs mere...
Netværksskabende aften for forældre til børn med støttebehov

0000-00-00

ÅFO vil på vegne af foredragsholderne gerne reklamere for dette vigtige tiltag for forældre til børn med støttebehov.

Læs mere...
Årsberetning for 2014

0000-00-00Læs mere...
Bestyrelsens beretning for 2014

0000-00-00

Læs om din forældreorganisations arbejde, resultater og satsninger i 2015...

Læs mere...
Bestyrelsens beretning for 2014

0000-00-00

Læs om din forældreorganisations arbejde, resultater og satsninger...

Læs mere...
Bestyrelsens beretning for 2014

0000-00-00

Læs om din forældreorganisations arbejde, resultater og satsninger...

Læs mere...
Bestyrelsens beretning for 2014

0000-00-00

Læs om din forældreorganisations arbejde, resultater og satsninger i 2014...

Læs mere...
Åbent møde i ÅFO om SFOens fremtid

0000-00-00

Kære forældre til børn i SFO ÅFO afholder nu årets andet arbejdsgruppemøde. Vi håber, at I har lyst til at være med. Møderne er en mulighed for at bidrage til ÅFOs arbejde uden at være valgt ind i ÅFOs bestyrelsen. Alle forældre er velkomne!

Læs mere...
Generalforsamling i ÅFO d. 2 februar. 19.00-21.00

0000-00-00

Kære forældre Den endelige dagsorden til vores generalforsamling er klar. Dagsorden giver indblik i forskellige initiativer på børne- og ungeområdet i Århus. Børn og Ungerådet fortæller om deres arbejde, Line fra Hårup-Elev dagtilbud vil fremlægge en ide til at skabe mere samarbejde mellem dagtilbudbestyrelserne, Louise vil fortælle om det nystartede netværk for de selvejende dagtilbudsbestyrelser. Der er også tid til at snakke om virkeligheden efter budgetforhandlingerne.

Læs mere...
Generalforsamling i ÅFO d. 2 februar. 19.00-21.00

0000-00-00

Kære forældre Så er den endelige dagsorden til vores generalforsamling klar. Dagsorden giver indblik i forskellige initiativer på børne- og ungeområdet i Århus. Børn og Ungerådet fortæller om deres arbejde, Line fra Hårup-Elev dagtilbud vil fremlægge en ide til at skabe mere samarbejde mellem dagtilbudbestyrelserne, Louise vil fortælle om det nystartede netværk for de selvejende dagtilbudsbestyrelser. Der er også tid til at snakke om virkeligheden efter budgetforhandlingerne.

Læs mere...
pressemeddelelse om budgetforlig

0000-00-00

Dagtilbudslederforeningen, DTLAA og Århus Forældreorganisation har udsendt pressemeddelse vedr indgået forlig for budget 2016.

Læs mere...
Århus Forældreorganisation støtter op om initiativet Velfærdsalliancen.dk!

0000-00-00

Århus forældreorganisation har besluttet at støtte op om velfærdsalliance.dk, som er en bevægelse iværksat for at afskaffe omprioriteringsbidraget. For os har det ingen betydning, hvem der har vedtaget omprioriteringsbidraget og hvem der afskaffer det igen. Vi er en partipolitisk uafhængig interesseorganisation, men vi vil ikke finde os i, at der spares på kernevelfærden i vores børns institutioner og gambles med deres udvikling, blot fordi folketinget har en interesse i at træffe beslutninger, som hører Ankertil i et byråd.

Læs mere...
RULL prioriteringer 2016

0000-00-00

I ÅFO vil vi gerne opfordre til, at man fastholder intensionen om meningsfuldhed. Derfor bør man også i hvert enkelt tilfælde, hvor der er forslag om fraflytning af FUs selvstændige lokaler til fordel for at få fritidsklubberne ind i lokaler på skolerne, indgå i en nær dialog med fritidsinstitutionerne herom. Dette så vi sikrer at indflytningen på skolerne kun sker, når det giver pædagogisk mening. Præmissen for indflytningen bør være at vores børn og unge kommer til at opleve, at de får et bedre fritidstilbud. Hvis ledere, ansatte, forældre, børn og unge derimod mener, at indflytningen på skolen vil betyde en forringelse af fritidstilbuddet, bør en indflytning på skolen naturligvis ikke finde sted. ÅFO opfordre til lydhørhed overfor pædagogiske argumenter og hensyntagen til de lokale kontekster.

Læs mere...
Høringssvar vedr. indstilling om SFO-forældreråd og aftenåbent

0000-00-00

I Århus forældreorganisation bakker vi op om at det skal være obligatorisk at have SFOforældreråd på alle skoler og at der lokalt er mulighed for at vælge at holde aftenåbent i SFOen.

Læs mere...
valg 2017 - det mener politikerne om fritids- og ungdomsklubber

0000-00-00

I forbindelse med vores valgarrangement har vi bedt politikerne om at formulere et par korte statements om deres visioner for fritids- og ungdomsklubberne.

Læs mere...
PROGRAM TIL BØRNENES GRUNDLOVSDAG 2018

0000-00-00

Børn og Unges Grundlovsdag i Aarhus 31. maj kl. 10.00 – 20.00 Tema: børn og unges ret til fællesskab og leg Børn og unges grundlovsdag er en festdag – vi fejrer at børn og unge har rettigheder, og at de har noget at skulle have sagt. Arrangementet er for børn og unge i Århus. Alle dagtilbud, skoler og klubber er inviteret. Forældre og bedsteforældre må gerne være med og de kan købe kaffe og kage. Tilmelding til bug@aafo.dk Begrænsede antal pladser - først til mølle! Skriv hvor I kommer fra og hvor mange I er.

Læs mere...
Strategidag folketingsvalg på vej

0000-00-00

TID: Lørdag d. 5. januar 2019 fra kl. 11-15. STED:  FO-byen, Frederiksgade 87c.

Læs mere...
Demonstration i Århus

0000-00-00

ÅFO støtter op om de seje forældre som arrangerer demonstration i Århus d. 6 april De skriver sådan her: Programmet vil løbende blive opdateret! Pædagogerne har længe råbt op om manglende hænder, tid til nærvær, omsorg og pædagogisk læring i landets daginstitutioner. Nu er det på tide at vi forældre kommer på banen! Vores børn skal ikke længere stå i tilknytningskø… Vi vil ikke acceptere, at politisk forslag, om at indkalde til forhandlinger om minimumsnormeringer i dagtilbud, bliver nedstemt på Christiansborg. Vi vil ikke acceptere disse vilkår, at der ikke bliver gjort noget..!

Læs mere...
ÅFO og rådmanden sætter normeringer under lup

0000-00-00

Pressemeddelelse fra Børn og Unge, Aarhus Kommune Antallet af voksne og børn i aarhusianske dagtilbud skal under lup Antallet af voksne og børn i vuggestuer og børnehaver er et af tidens brandvarme emner i medier, på debatfora og blandt forældre og forskere. I Aarhus skal antallet af voksne og børn i dagtilbud nu underkastes en ny undersøgelse. Den aftale er netop indgået mellem rådmand for Børn og Unge Thomas Medom og Århus Forældreorganisation, der repræsenterer forældre i dagtilbud, SFO’er samt fritids- og ungdomsklubber i Aarhus. Undersøgelsen skal se nærmere på, hvor mange medarbejdere, der er sammen med børnene i løbet af dagen rundt om på dagtilbuddenes stuer og legepladser. ”De første 1000 dage i et barns liv er altafgørende for, hvordan hjernen udvikler sig, hvordan sociale kompetencer bliver udviklet, sprog, motorik og meget mere. Derfor er jeg optaget af, at vi skaber bedre vilkår for børnene. Skal vi komme i mål med flere medarbejdere i dagtilbuddene kræver det også reel viden om, hvor mange voksne der er sammen med børnene i løbet af dagen,” siger Thomas Medom. Hos Århus Forældreorganisation ser formand Anne Ernst Grøndal frem til at få sat normeringerne under lup. ”Det, vi håber på med den her undersøgelse, er af få afsluttet talkrigen og komme tættere på virkeligheden. Det, vi er interesserede i som forældre, er ikke tal og statistikker, men virkeligheden. Vi vil gerne have et solidt indblik i hvor mange voksne, der reelt er samen med vores børn i de århusianske daginstitutioner. Det har længe været efterspurgt. Derfor er vi super glade for den aftale, som vi har indgået med rådmanden,” siger Anne Ernst Grøndal. De nærmere rammer for undersøgelsen og dens indhold skal nu aftales imellem Børn og Unge, Århus Forældreorganisation samt andre relevante parter. Yderligere oplysninger Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, mobil 2751 7961 Anne Ernst Grøndal, formand for Århus Forældreorganisation, mobil 2548 1731

Læs mere...
FLERE NYHEDER FRA ÅFO
Ny undersøgelse bekræfter - der er alt for få voksne
2020-10-11
udtalelse fra ÅFO og rådmanden Daginstitutioner bag facaden
2020-10-10
ÅFO og rådmanden sætter normeringer under lup
2019-04-19
Nanna Kruuse tale d. 6 april
2019-04-12
25 marts Temamøde for pædagoger og forældre
2019-03-18
1. april Valgmøde SFO og klub
2019-03-16
Årsberetning for 2018 og et farvel fra Morten Bowman
2019-03-02
Generalforsamling i Århus Forældreorganisation
2018-11-22
Se alle nyheder...
NYHEDSBREVE
SFO og KLUB nyheder september 2019
Dagtilbud nyheder august 2019
Dagtilbud Nyheder marts 2019
SFO og KLUB nyheder marts 2019
Budgetorientering fra ÅFO 2018
FU Budgetorientering 2018
SFO og klub nyhedsbrev juni 2018
Dagtilbud nyhedsbrev juni 2018
DTNyhedsbrev april 2018
SFO og klub nyheder april 2018
Se flere nyhedsbreve...

ÅRHUS FORÆLDREORGANISATION
FO-byen
Frederiksgade 78C
8000 Århus C

Mette Bach Larsen
post@aafo.dk
Tlf.: +45 25 48 17 31

HVAD ER ÅFO?
ÅFO er en interesseorganisation for forældre med børn i SFO, dagpleje, daginstitutioner og klubber i Århus. ÅFO repræsenterer både private, selvejende og kommunale daginstitutioner. Vi arbejder på vegne af alle forældre i medlemsinstitutionerne.

NYHEDSBREV
ÅFO udsender et nyhedsbrev med information om børn- og ungeområdet i Århus. Tilmeld dig vores nyhedsbrev i dag, så er du altid opdateret om vores arbejde.