NYHEDER OM AAFO BESTYRELSEN MEDLEMSKAB KONTAKT
Høringssvar NY Børn og Ungepolitik

2015-11-04

Fælles høringssvar fra FSAA og ÅFO vedr. ny Børne- og Ungepolitik

 

Fokus på familien

Det er et flot oplæg til en ny Børne- og Ungepolitik, der tydeligt signalerer, at man vil børnene og de unge, og ikke mindst at man vil deres forældre. Med politikken lægges der på den måde op til, at man i højere grad vil beskæftige sig med familierne. Det er en positiv tendens, som kan have afgørende betydning for, om vi når hele vejen rundt om de børn og unge, som er omdrejnings-punktet for politikken. Målsætningen er ambitiøs, og det stiller store krav til en god dialog og til reel inddragelse. Skal det lykkes, er det nødvendigt med et stærkt tværfagligt samarbejde og med samarbejde på tværs af magistraterne.

 

Fokus på rummelighed

Vi er også meget tilfredse med den rummelighed, der skrives frem i politikken. Her bliver det helt tydeligt at børn og unge er forskellige, og at tilgangen er, at alle har en plads i fællesskabet, at alle har værdi, og at der skal være tilbud og muligheder, som er tilpasset den enkelte. Politiken fremhæver, at kommunens tilbud reelt skal være for alle. Den målsætning bakker vi op om. Men når man arbejder i den retning, så skal det tages død alvorligt, så man ikke med ambitionen om at ville inkludere alle kommer til at ekskludere. Det kræver lydhørhed og kreative løsninger, når man vil udvikle reelt inkluderende miljøer.

 

Ændringsforslag 

Vi kunne ønske os, at intensionen om inddragelse af børn og unge var tydeligere fremskrevet. Derfor ønsker vi følgende omformulering af afsnittet ”Fælles muligheder for at handle”, side 9: ”Som byråd mener vi, at Aarhus Kommune skal blive endnu bedre til at give det enkelte barn eller den unge, hvad netop han eller hun har brug for. Vi skal lytte til børnene og de unge, og vi skal gøre brug af den viden og de erfaringer, vi har. Alle - både forældre, professionelle og bysamfund – har et ansvar for sammen med børnene og de unge at sætte den viden i spil.

 

Processen

Vi vil som bydækkende forældreorganisationer gerne sige tak for den proces, der har kørt i forbindelse med udarbejdelsen af politikken. Vi har oplevet lydhørhed og engagement. Og vi kan mærke, at vi er blevet taget alvorligt, og at vores stemme har fået reel vægt og betydning.

 

Kritikpunkt

Det er problematisk, at de nye dagtilbudsbestyrelser og SFOforældrerådenen ikke kan nå, at blive en del af høringsprocessen, da de enten er nykonstituerede eller endnu ikke konstitueret. Vi tænker ikke, at det skyldes mangel på vilje til denne inddragelse. Men det peger endnu engang på at kadencen for valg til dagtilbudsbestyrelser og SFOforældreråd ikke matcher de opgaver, der bliver stillet. Vi opfordrer til, der bliver kigget nærmere på dette problem.

 

 

Charlotte Jacobsen, Formand for FSAA

Morten Bowman, Formand for ÅFO

FLERE NYHEDER FRA ÅFO
Coronakrise 2020 Børn passer ikke sig selv!
2020-10-14
Oplæg om bedre indeklima for børn samt Generalforsamling i Århus forældreorganisation
2020-10-13
undersøgelse af tilstedeværsnormering i Århus
2020-10-12
Ny undersøgelse bekræfter - der er alt for få voksne
2020-10-11
udtalelse fra ÅFO og rådmanden Daginstitutioner bag facaden
2020-10-10
ÅFO og rådmanden sætter normeringer under lup
2019-04-19
Nanna Kruuse tale d. 6 april
2019-04-12
25 marts Temamøde for pædagoger og forældre
2019-03-18
Se alle nyheder...
NYHEDSBREVE
SFO og KLUB nyheder december 2019
DTnyheder december 2019
SFO og KLUB nyheder september 2019
Dagtilbud nyheder august 2019
Dagtilbud Nyheder marts 2019
SFO og KLUB nyheder marts 2019
Budgetorientering fra ÅFO 2018
FU Budgetorientering 2018
SFO og klub nyhedsbrev juni 2018
Dagtilbud nyhedsbrev juni 2018
Se flere nyhedsbreve...

ÅRHUS FORÆLDREORGANISATION
FO-byen
Frederiksgade 78C
8000 Århus C

Mette Bach Larsen
post@aafo.dk
Tlf.: +45 25 48 17 31

HVAD ER ÅFO?
ÅFO er en interesseorganisation for forældre med børn i SFO, dagpleje, daginstitutioner og klubber i Århus. ÅFO repræsenterer både private, selvejende og kommunale daginstitutioner. Vi arbejder på vegne af alle forældre i medlemsinstitutionerne.

NYHEDSBREV
ÅFO udsender et nyhedsbrev med information om børn- og ungeområdet i Århus. Tilmeld dig vores nyhedsbrev i dag, så er du altid opdateret om vores arbejde.