NYHEDER OM AAFO BESTYRELSEN MEDLEMSKAB KONTAKT
Generalforsamling i ÅFO d. 2 februar. 19.00-21.00

2016-06-01

 

D. 2 februar kl 19-21 afholder ÅFO generalforsamling. Begivenheden finder sted i vores lokaler i Frederiksgagade 78C. Det er i baggårdenmellem restauranten Kawloon og Idebutikken. Gå ind i porten, så finder du os der.

Link til FBbegivenhden finder du her Generalforsamling

Generalforsamling i Århus Forældreorganisation  
Det er tid til ÅFOs årlige generalforsamling. Her kan du kan få mere af vide om foreningens arbejde. Det er også her, du har mulighed for at blive en del af ÅFOs bestyrelse. Vi håber at du kommer, og viser os din interesse og din støtte. 

Vi håber, at I vil sprede budskabet om generalforsamlingen, så vi kan få en spændende aften, og så vi sammen kan få valgt en stor stærk og driftsikker bestyrelse for 2016 - opgaverne er mange og arbejdet er vigtigt. Der er brug for, at vi som forældre har en stærk stemme. 
Vi er en værdsat organisation med et godt og velfunderet samarbejde med forvaltning politikere og rådmand. Det betyder noget, at vi findes! 

Bliv en del af ÅFO bestyrelse 
Går du og tænker, at det kunne være godt at gøre noget mere, at være mere engageret, at få mere viden om og mere indflydelse på de forhold, der er på børne- og ungeområdet? 
Så kunne arbejdet i ÅFOs bestyrelse være noget for dig. 
Alle forældre kan være med, det kræver ikke, at man er i råd/bestyrelse – forudsætningen er alene et brændende engagement for børneområdet
 
Hvad laver bestyrelsen? 
Bestyrelsen beslutter retningslinjer for organisationens arbejde, og har det overordnede ansvar for at organisationens formål opfyldes jf. de gældende vedtægter. Det er også bestyrelsens opgave at indgå i en overordnet prioritering af indsatsområder og beslutte hvilke holdninger, ÅFO skal præsentere udadtil.
 
Hvad forventes der af bestyrelsesmedlememrne
På bestyrelsesmøderne forventes det at medlemmerne er velforberedte og aktive. Det forventes at man deltager og er aktive på møderne. Man skal holde sig orienteret om, hvad der foregår i det daglige i organisationen, og man skal holde sig generelt opdaterede på området. Den daglige leder sørger for, at de nødvendige informationer er til rådighed.
 
Hvordan arbejder bestryelsen og hvor mange møde er der?
Ved bestyrelsesårets start udarbejdes en mødekalender for bestyrelsesåret og det overordnede indhold på møderne fastlægges. Der afholdes ca. 6 bestyrelsesmøder årligt (inkl. generalforsamling) og 6 arbejdsgruppemøder. Arbejdsgruppemøderne er opdelt, så der afholdes 3 åbne arbejdsgruppemøder om aktuelle temaer i dagtilbud og 3 om aktuelle temaer i SFO/klub. Her kan man vælge efter særlig interesse. På det første konstituerende bestyrelsesmøde sker der en grundig indførelse i, hvordan organisationen arbejder og hvilke arbejdsredskaber organisationen anvender.
Imellem bestyrelsesmøderne har den daglige leder ansvaret for den daglige drift og er ansvarlig for kommunikation med samarbejdspartnere og presse. Dette foregår sammen med organisationens formand og i overensstemmelse med bestyrelsens overordnede målsætning og beslutninger.   
 
Hvad kræves der?
Først og fremmest er bestyrelsesmedlemmerne i ÅFO drevet af interesse for udviklingen på og af børne- og ungeområdet ud fra et forældresynspunkt. Det kræves, at man kan forholde sig nøgternt til problematikker på området, og at man vil og kan tænke ud over problemstillinger knyttet til en selv - vi arbejder bydækkende og skal tænke bydækkende.
 
Hvad får man ud af at være med?
Som bestyrelsesmedlem får man mulighed for at sætte sit præg på ÅFO, som er en af de vigtigste forældreorganisationer i Århus. Man er med til at arbejde for at organisationen fremstår stærkt og kompetent udadtil og at samarbejdet med alle aktører på området fungerer på bedste vis.
Man får en indgående viden om børn- og ungeområdet både i Århus og på landsplan, og man får en stor indsigt i det kommunalpolitiske liv.
Man er med til at påvirke politikere og forvaltningsfolk til at træffe de rigtige beslutninger til gavn for børn og forældre i Århus - og i et overordnet perspektiv til gavn for samfundet som sådan. 


Hvis du gerne vil mere om ÅFO og om arbejdet i bestyrelsen, så kan man altid kontakte vores daglige leder Mette, som er ved telefonen, så ofte hun kan på 25 48 17 31. 


DOKUMENTER:
Indkaldelse til generalforsamlingen med dagsorden
Foreningens vedtægter
Forslag til vedtægtsændringer. Ændringer markeret med rødt.

Plakat om generalforsamlingen til print. hæng op send rundt - del

Link til begivenheden på  Facebook 

FLERE NYHEDER FRA ÅFO
Coronakrise 2020 Børn passer ikke sig selv!
2020-10-14
Oplæg om bedre indeklima for børn samt Generalforsamling i Århus forældreorganisation
2020-10-13
undersøgelse af tilstedeværsnormering i Århus
2020-10-12
Ny undersøgelse bekræfter - der er alt for få voksne
2020-10-11
udtalelse fra ÅFO og rådmanden Daginstitutioner bag facaden
2020-10-10
ÅFO og rådmanden sætter normeringer under lup
2019-04-19
Nanna Kruuse tale d. 6 april
2019-04-12
25 marts Temamøde for pædagoger og forældre
2019-03-18
Se alle nyheder...
NYHEDSBREVE
SFO og KLUB nyheder december 2019
DTnyheder december 2019
SFO og KLUB nyheder september 2019
Dagtilbud nyheder august 2019
Dagtilbud Nyheder marts 2019
SFO og KLUB nyheder marts 2019
Budgetorientering fra ÅFO 2018
FU Budgetorientering 2018
SFO og klub nyhedsbrev juni 2018
Dagtilbud nyhedsbrev juni 2018
Se flere nyhedsbreve...

ÅRHUS FORÆLDREORGANISATION
FO-byen
Frederiksgade 78C
8000 Århus C

Mette Bach Larsen
post@aafo.dk
Tlf.: +45 25 48 17 31

HVAD ER ÅFO?
ÅFO er en interesseorganisation for forældre med børn i SFO, dagpleje, daginstitutioner og klubber i Århus. ÅFO repræsenterer både private, selvejende og kommunale daginstitutioner. Vi arbejder på vegne af alle forældre i medlemsinstitutionerne.

NYHEDSBREV
ÅFO udsender et nyhedsbrev med information om børn- og ungeområdet i Århus. Tilmeld dig vores nyhedsbrev i dag, så er du altid opdateret om vores arbejde.