NYHEDER OM AAFO BESTYRELSEN MEDLEMSKAB KONTAKT
Generalforsamling i ÅFO d. 2 februar. 19.00-21.00

0000-00-00

Generalforsamlingen er d. 2 februar kl. 19.00-21.00, i vores lokaler i FObyen, Frederiksgades 78 c. 8000 Århus C.

Dagsorden til ÅFOs generalforsamling 
1. Velkomst og præsentation af bestyrelsesmedlemmer fra ÅFO
2. Kort om ÅFO v. Mette Bach Larsen, daglig leder
3. Bestyrelsens beretning v. Morten Bowman, formand
4. Godkendelse af årsregnskab 2015 og budget for 2016 v. Kasserer Anders Jensen 
5. Diskussion og vedtagelse af nye vedtægter (forslag nedenfor)
6. Fastsættelse af kontingent for medlemskab gældende fra 2017
(kontingent fastholdes på nuværende niveau: 15 kr. pr barn pr år i dagtilbud og 11 kr. pr barn pr år  i SFO)
7. Louise Ydeman: om netværket for de selvejende
8. Line: om samarbejde mellem dagtilbudsbestyrelser
9. Repræsentant fra Børne og Ungerådet fortæller om deres arbejde
10.Hvilken virkelighed venter? - Status for Århus Kommunes budget.
11.Valg til bestyrelsen: Der skal vælges 11 bestyrelsesmedlemmer og 7 suppleanter. Af den siddende bestyrelse ønsker 5 genvalg. 
12. Evt.

Links: Indkaldelse til generalforsamlingenForeningens vedtægter
Forslag til vedtægtsændringer. Ændringer markeret med rødt.

FLERE NYHEDER FRA ÅFO
Coronakrise 2020 Børn passer ikke sig selv!
2020-10-14
Oplæg om bedre indeklima for børn samt Generalforsamling i Århus forældreorganisation
2020-10-13
undersøgelse af tilstedeværsnormering i Århus
2020-10-12
Ny undersøgelse bekræfter - der er alt for få voksne
2020-10-11
udtalelse fra ÅFO og rådmanden Daginstitutioner bag facaden
2020-10-10
ÅFO og rådmanden sætter normeringer under lup
2019-04-19
Nanna Kruuse tale d. 6 april
2019-04-12
25 marts Temamøde for pædagoger og forældre
2019-03-18
Se alle nyheder...
NYHEDSBREVE
SFO og KLUB nyheder december 2019
DTnyheder december 2019
SFO og KLUB nyheder september 2019
Dagtilbud nyheder august 2019
Dagtilbud Nyheder marts 2019
SFO og KLUB nyheder marts 2019
Budgetorientering fra ÅFO 2018
FU Budgetorientering 2018
SFO og klub nyhedsbrev juni 2018
Dagtilbud nyhedsbrev juni 2018
Se flere nyhedsbreve...

ÅRHUS FORÆLDREORGANISATION
FO-byen
Frederiksgade 78C
8000 Århus C

Mette Bach Larsen
post@aafo.dk
Tlf.: +45 25 48 17 31

HVAD ER ÅFO?
ÅFO er en interesseorganisation for forældre med børn i SFO, dagpleje, daginstitutioner og klubber i Århus. ÅFO repræsenterer både private, selvejende og kommunale daginstitutioner. Vi arbejder på vegne af alle forældre i medlemsinstitutionerne.

NYHEDSBREV
ÅFO udsender et nyhedsbrev med information om børn- og ungeområdet i Århus. Tilmeld dig vores nyhedsbrev i dag, så er du altid opdateret om vores arbejde.