NYHEDER OM AAFO BESTYRELSEN MEDLEMSKAB KONTAKT
Århus Forældreorganisation støtter op om initiativet Velfærdsalliancen.dk!

0000-00-00

Århus Forældreorganisation støtter op om initiativet Velfærdsalliancen.dk!

 

Omprioriteringsbidraget kan skade vores børns læring og udvikling!

Igennem mange år har skiftende regeringer og byråd reduceret de kommunale budgetter, hvilket har medført betydelige forringelser af de tilbud, som vores børn færdes i hver eneste dag. Dagtilbud, SFO´er og klubber er med til at forme vores børn og gøre dem til selvstændige individer. Ud over pasningsfunktionen arbejdes der også målrettet med at styrke børnenes udvikling og tilgodese det enkelte barns behov.

Fra Århus Forældre Organisations side værner vi om de institutioner, som hjælper os forældre med at give vores børn det bedst mulige tilbud, i de timer hvor vi selv er forhindrede. Som repræsentanter for forældrene i Aarhus oplever vi, at de gentagne og mangeårige besparelser betyder, at det er vanskeligt for personalet at finde tid til det enkelte barn og til at samarbejde med os – forældrene - om de tiltag, som skal fremme vores børns udvikling. Det finder vi som forældre bekymrende, og vi frygter for konsekvenserne for vores børn. Med andre ord er smertegrænsen for længst nået for flere besparelser på børne- og ungeområdet!

Den seneste besparelse som rammer området, er det såkaldte omprioriteringsbidrag som folketinget har vedtaget. Omprioriteringsbidraget betyder at folketinget skal træffe beslutninger, som ellers hører til i byrådene. Det bliver derfor ikke muligt for Aarhus byråd at prioritere pengene til det, som de finder nødvendigt i Aarhus. Tværtimod har byrådet i Aarhus været nød til at oprette en buffer, som skal modvirke effekten af omprioriteringsbidraget for at bevare det kommunale selvstyre. Det lyder umiddelbart som om, at det kan løse problemet, men det er langt fra tilfældet! Denne måde at styre økonomien på skaber stor usikkerhed om den enkelte institutions budget, og kan medføre at budgettet bliver beskåret betragteligt i løbet af året. Omprioriteringsbidraget betyder derfor en markant forringelse af vores velfærdssystem, og det vil vi ikke være med til.

Derfor har Aarhus forældreorganisation besluttet at støtte op om velfærdsalliance.dk, som er en bevægelse iværksat for at afskaffe omprioriteringsbidraget. For os har det ingen betydning, hvem der har vedtaget omprioriteringsbidraget og hvem der afskaffer det igen. Vi er en partipolitisk uafhængig interesseorganisation, men vi vil ikke finde os i, at der spares på kernevelfærden i vores børns institutioner og gambles med deres udvikling, blot fordi folketinget har en interesse i at træffe beslutninger, som hører til i et byråd.

 

FLERE NYHEDER FRA ÅFO
Coronakrise 2020 Børn passer ikke sig selv!
2020-10-14
Oplæg om bedre indeklima for børn samt Generalforsamling i Århus forældreorganisation
2020-10-13
undersøgelse af tilstedeværsnormering i Århus
2020-10-12
Ny undersøgelse bekræfter - der er alt for få voksne
2020-10-11
udtalelse fra ÅFO og rådmanden Daginstitutioner bag facaden
2020-10-10
ÅFO og rådmanden sætter normeringer under lup
2019-04-19
Nanna Kruuse tale d. 6 april
2019-04-12
25 marts Temamøde for pædagoger og forældre
2019-03-18
Se alle nyheder...
NYHEDSBREVE
SFO og KLUB nyheder december 2019
DTnyheder december 2019
SFO og KLUB nyheder september 2019
Dagtilbud nyheder august 2019
Dagtilbud Nyheder marts 2019
SFO og KLUB nyheder marts 2019
Budgetorientering fra ÅFO 2018
FU Budgetorientering 2018
SFO og klub nyhedsbrev juni 2018
Dagtilbud nyhedsbrev juni 2018
Se flere nyhedsbreve...

ÅRHUS FORÆLDREORGANISATION
FO-byen
Frederiksgade 78C
8000 Århus C

Mette Bach Larsen
post@aafo.dk
Tlf.: +45 25 48 17 31

HVAD ER ÅFO?
ÅFO er en interesseorganisation for forældre med børn i SFO, dagpleje, daginstitutioner og klubber i Århus. ÅFO repræsenterer både private, selvejende og kommunale daginstitutioner. Vi arbejder på vegne af alle forældre i medlemsinstitutionerne.

NYHEDSBREV
ÅFO udsender et nyhedsbrev med information om børn- og ungeområdet i Århus. Tilmeld dig vores nyhedsbrev i dag, så er du altid opdateret om vores arbejde.