NYHEDER OM AAFO BESTYRELSEN MEDLEMSKAB KONTAKT
Høringssvar SFO mål og indholdsbeskrivelse

2017-04-20

..

Høringssvar fra Århus Forældreorganisation

Vedrørende Reviderede rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus

 

ÅFO anbefaler at byrådet vedtager de reviderede Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus kommune, og at lektiehjælp i SFO gøres frivillig. 

Vi er tilfredse med det overordnede indhold, men vi mener, at der er plads til forbedringer i teksten som flere steder kunne strammes op og kortes ned. Teksten kunne også være mere læsevenlig. Endvidere har vi et par forslag til ændringer af dels indhold og opsætning.

 

Først vil vi vil gerne kvittere for den spændende og inddragende proces, der har været i forbindelse med arbejdet med revisionen af Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse.

Vi er tilfredse med at denne revision understreger, at arbejdet med mål- og indholdsbeskrivelse er en vigtig del af skolernes arbejde. Arbejdet hermed sikrer sammenhæng og klare mål for arbejdet i SFOen på et lokalt niveau med plads til forskellighed.

Indstillingen fremhæver, at arbejdet med mål- og indholdsbeskrivelse skal ske i et samarbejde mellem SFOforældreråd og skolebestyrelse, det er væsentligt i forhold til den nyligt vedtagne indstilling, som fastslår at SFOforældreråd også fremover skal være obligatoriske. Udkastet understreger, at Skolebestyrelse og SFOforældreråd er gensidigt forpligtet til at sikre det gode samarbejde og den nødvendige balance mellem undervisning og fritid.

 

Det er også positivt med det øgede fokus på forældresamarbejde, som ligger i forlængelse af Børne- og Ungepolitikken. Et andet positiv nyt aspekt er det eksplicitte krav om også at sikre inddragelse af børnenes stemme i arbejdet med mål og indholdsbeskrivelsen.

 

Vi værdsætter at SFOen beskrives som et tilbud med en selvstændig værdi for børnene med fritiden som udgangspunkt for den pædagogiske ramme. Dette kan dog med fordel fremhæves yderligere.

 

Ændringsforslag:

1. Vedr. Indledning: Vi anbefaler, at det fremstår at SFO er et pædagogisk tilbud, hvis mål er sammenfaldende med folkeskolens samlede formål, og derfor ikke ’kun’ er en samarbejdspartner, men en integreret del af skolen. Vi ønsker at forskellen til undervisningsdelen, der jo er obligatorisk, fremskrives tydeligt. Det bør stå tindrende klart, at SFO er et tilbud til børnene, som tager udgangspunkt i, at det er børnenes fritid, der er udgangspunktet for SFOens tilgang til opgaveløsningen.

 

2. Vedr. opgaven: Vi oplever at beskrivelsen af selve opgaven med at udarbejde den lokale mål- og indholdsbeskrivelse er lidt uklar.

Man kunne med fordel grafisk/visuelt dele dokumentet i 2 adskilte dele, så den ene del alene beskriver selve opgaven med lokalt at udforme mål- og indholdsbeskrivelsen.

Det bør også fremskives tydeligere at ’temaerne’ ikke er obligatoriske, men blot til inspiration.

 

FLERE NYHEDER FRA ÅFO
Bestyrelsens beretning
2018-01-01
Forældremøde og generalforsamling
2017-11-28
politikernes statements om fritid- og ungdomsklubberne
2017-11-01
Valgsnak om fritids- og ungdomsklubber
2017-10-10
Pressemeddelse budgetforlig 2018
2017-09-22
Budgetanbefalinger fra Århus Forældreorganisation
2017-09-15
Børn og Unges Grundlovsdag
2017-05-10
Fyraftensmøde for forældre og pædagoger
2017-05-03
Se alle nyheder...
NYHEDSBREVE
Nyheder november 2017
Nyhedsbrev september SFO
Nyhedsbrev FU september 2017
Nyheder SFO og klub maj 2017
Nyheder dagtilbud maj 2017
Nyheder dagtilbud november 2016
Nyhedsbrev SFO og klub november 2016
Nyhedsbrev SFO og klub august 2016
Nyhedsbrev dagtilbud juni 2016
Nyheder april 2016
Se flere nyhedsbreve...

ÅRHUS FORÆLDREORGANISATION
FO-byen
Frederiksgade 78C
8000 Århus C

Mette Bach Larsen
post@aafo.dk
Tlf.: +45 25 48 17 31

HVAD ER ÅFO?
ÅFO er en interesseorganisation for forældre med børn i SFO, dagpleje og daginstitutioner i Århus. ÅFO repræsenterer både private, selvejende og kommunale daginstitutioner. Vi arbejder på vegne af alle forældre i medlemsinstitutionerne.

NYHEDSBREV
ÅFO udsender et nyhedsbrev med information om børn- og ungeområdet i Århus. Tilmeld dig vores nyhedsbrev i dag, så er du altid opdateret om vores arbejde.