NYHEDER OM AAFO BESTYRELSEN MEDLEMSKAB KONTAKT
Generalforsamling i Århus Forældreorganisation

2018-11-22

Link til indkaldelse til print

 

Mød din forældreorganisation og den nye direktør i Børn & Unge

D. 5. februar 2017 kl. 19.00-21.00, DOKK 1, møderum 2

 

Åben debat for alle interesserede om forældredemokrati kl. 19.00

Martin Østergaard er nyansat direktør i Børn og Unge. Han har takket ja til at møde jer – forældrene i Aarhus - på Århus Forældreorganisations generalforsamling.

Martin vil fortælle om nogle af sine visioner for forældresamarbejdet i Aarhus.

Vi er spændte på at høre, hvordan han som direktøren forstår begrebet om ’samskabelse’, og vi ser frem til at høre, hvordan han ser forældrebestyrelser og råd som en del af demokratiet i Aarhus.

Vi glæder os til en god debat om, hvordan vi sammen kan bidrage til at styrke forældre-samarbejde både i den daglige kontakt mellem ansatte og forældre og på det formelle niveau i byens forældrebestyrelser og råd. Vi ser en vigtig opgave i, at vi sammen bliver klogere på, hvordan vi får mest ud af hinandens indsatser.

 

Generalforsamling kl. 20.15

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Bestyrelsens beretning v. Morten Bowman, formand
  3. Godkendelse af årsregnskab 2018 og budget for 2019
  4. Fastsættelse af kontingent for medlemskab
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Evt.

Skriv til ÅFO hvis du vil ha et punkt på dagordenen senest 8 dage før generalforsamlingen. 

Forslag til vedtægtsændringer skal indsendes til ÅFO 14 dage før generalforsamlingen.

Alle forældre med børn i dagtilbud, SFO eller klub kan opstille til bestyrelsen.

LÆs mere om bestyrelsesarbejdet i ÅFO her

Mange hilsner fra ÅFO’s bestyrelse: Morten (formand), Anne (næstformand), Jacob (kasserer), Thomas, Lars, Lars, Nanna og Anette

PS Du er velkommen til at kontakte Mette i sekretariatet, hvis du skulle være interesseret i at få mere af vide om bestyrelsesarbejdet i Århus Forældreorganisation.

 

 

FLERE NYHEDER FRA ÅFO
Ny undersøgelse bekræfter - der er alt for få voksne
2020-10-11
udtalelse fra ÅFO og rådmanden Daginstitutioner bag facaden
2020-10-10
ÅFO og rådmanden sætter normeringer under lup
2019-04-19
Nanna Kruuse tale d. 6 april
2019-04-12
25 marts Temamøde for pædagoger og forældre
2019-03-18
1. april Valgmøde SFO og klub
2019-03-16
Årsberetning for 2018 og et farvel fra Morten Bowman
2019-03-02
Generalforsamling i Århus Forældreorganisation
2018-11-22
Se alle nyheder...
NYHEDSBREVE
SFO og KLUB nyheder september 2019
Dagtilbud nyheder august 2019
Dagtilbud Nyheder marts 2019
SFO og KLUB nyheder marts 2019
Budgetorientering fra ÅFO 2018
FU Budgetorientering 2018
SFO og klub nyhedsbrev juni 2018
Dagtilbud nyhedsbrev juni 2018
DTNyhedsbrev april 2018
SFO og klub nyheder april 2018
Se flere nyhedsbreve...

ÅRHUS FORÆLDREORGANISATION
FO-byen
Frederiksgade 78C
8000 Århus C

Mette Bach Larsen
post@aafo.dk
Tlf.: +45 25 48 17 31

HVAD ER ÅFO?
ÅFO er en interesseorganisation for forældre med børn i SFO, dagpleje, daginstitutioner og klubber i Århus. ÅFO repræsenterer både private, selvejende og kommunale daginstitutioner. Vi arbejder på vegne af alle forældre i medlemsinstitutionerne.

NYHEDSBREV
ÅFO udsender et nyhedsbrev med information om børn- og ungeområdet i Århus. Tilmeld dig vores nyhedsbrev i dag, så er du altid opdateret om vores arbejde.