NYHEDER OM AAFO BESTYRELSEN MEDLEMSKAB KONTAKT
udtalelse fra ÅFO og rådmanden Daginstitutioner bag facaden

2020-10-10

Alle kan se tilsynspunkter og kvalitetsrapporter i Aarhus

I forbindelse med den tv-dokumentar om forholdene i københavnske dagtilbud, som TV2 viser tirsdag aften, har ÅFO fået en del henvendelser fra forældre, om man nu kan være tryg ved at aflevere sit barn i Aarhus. Flere har set dokumentaren, der efterlader indtryk af en barsk hverdag, hvor nogle børn bliver svigtet og står tilbage uden omsorg og trøst. Flere forældre har derfor spurgt, hvordan tilsynet bliver ført i Aarhus, og hvordan man kan få indblik i det.

Tilsynet med dagtilbuddene i Aarhus er – som i andre kommuner – reguleret af dagtilbudsloven. Det er byrådet, der har tilsynspligten. I Aarhus har byrådet besluttet, at det pædagogiske tilsyn er et dialogbaseret tilsyn, som er en del af den løbende kvalitetsopfølgning. Byrådet følger kvalitetsarbejdet gennem de kvalitetsrapporter, som bliver udarbejdet hvert andet år.

I Aarhus kan forældre og andre interesserede finde kvalitetsrapporter på kommunens hjemmeside https://kvalitetsrapporter.aarhus.dk/. Her fremgår en lang række oplysninger om børnenes og de unges sundhed og trivsel, om forældretilfredsheden, karaktergennemsnit for skoler, tandsundhed, og meget mere. På hjemmesiden ligger alle rapporter for de enkelte dagtilbudsafdelinger, samt for dagtilbud, skoler og fritidstilbud samlet set. Samtidig fremgår det, hvilke tilbud der har hvilke udviklings- og tilsynspunkter, som der bliver fulgt op på i den løbende, ledelsesmæssige kvalitetsopfølgning.

 

Rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom siger:

”Mit udgangspunkt er, at jeg har tillid til at medarbejdere og ledere i aarhusianske dagtilbud, skoler og fritidstilbud løfter deres job med nærvær, empati og høj faglighed. Det er trist og uacceptabelt, når børn ikke får den omsorg, støtte og voksenkontakt, som de har behov for, og krav på. Jeg ved, at vores medarbejdere gør sig umage, de arbejder professionelt og målrettet for at give børnene det bedst mulige tilbud. Vi oplever dog også, at mennesker kan handle uhensigtsmæssigt, selv om vi forsøger at forhindre det, det skal der følges op på, og det skal have konsekvenser. Men generelt peger pilen på politikerne, der skal sikre bedre normeringer, ikke mere kontrol. Det er normeringerne og antallet af medarbejdere omkring børnene, som vi har brug for at holde fokus på for at forbedre kvaliteten omkring vores børn.

 

Formand for Århus Forældreorganisation Anne Ernst Grøndal siger:

Som forældre bliver man utryg. Det er aldeles uacceptabelt og forfærdende. Brodne kar findes og dårlige miljøer opstår, selv om det ikke er til at bære at tænke på. Ledelsen har svigtet og konsekvenserne af tilsynet har været alt alt for sløvt. Uanset om normeringerne er gode eller dårlige, kan det aldrig forsvare svigt af børn. Når det er sagt, så er det klart at institutioner med en dårlig bemanding, ustabil ledelse, højt sygefravær, lavt uddannelsesniveau og for mange løse vikarer ’fra gaden’ gør vores institutioner mere åbne og sårbare overfor at omsorgssvigt kan finde sted. Vi står med et område, som er blevet svigtet politisk. Der skal en genopretningsplan til, så vi kan højne kvaliteten alle steder helt generelt. Og så skal vi selvfølgelig huske på, at der er langt flest fantastiske ansatte i vores dagtilbud, og at de gør et kæmpe flot stykke arbejde. Det skal anerkendes. Og det skal også anerkendes ved at tage det alvorligt, når de siger at de har for travlt.”

 

FLERE NYHEDER FRA ÅFO
Coronakrise 2020 Børn passer ikke sig selv!
2020-10-14
Oplæg om bedre indeklima for børn samt Generalforsamling i Århus forældreorganisation
2020-10-13
undersøgelse af tilstedeværsnormering i Århus
2020-10-12
Ny undersøgelse bekræfter - der er alt for få voksne
2020-10-11
udtalelse fra ÅFO og rådmanden Daginstitutioner bag facaden
2020-10-10
ÅFO og rådmanden sætter normeringer under lup
2019-04-19
Nanna Kruuse tale d. 6 april
2019-04-12
25 marts Temamøde for pædagoger og forældre
2019-03-18
Se alle nyheder...
NYHEDSBREVE
SFO og KLUB nyheder december 2019
DTnyheder december 2019
SFO og KLUB nyheder september 2019
Dagtilbud nyheder august 2019
Dagtilbud Nyheder marts 2019
SFO og KLUB nyheder marts 2019
Budgetorientering fra ÅFO 2018
FU Budgetorientering 2018
SFO og klub nyhedsbrev juni 2018
Dagtilbud nyhedsbrev juni 2018
Se flere nyhedsbreve...

ÅRHUS FORÆLDREORGANISATION
FO-byen
Frederiksgade 78C
8000 Århus C

Mette Bach Larsen
post@aafo.dk
Tlf.: +45 25 48 17 31

HVAD ER ÅFO?
ÅFO er en interesseorganisation for forældre med børn i SFO, dagpleje, daginstitutioner og klubber i Århus. ÅFO repræsenterer både private, selvejende og kommunale daginstitutioner. Vi arbejder på vegne af alle forældre i medlemsinstitutionerne.

NYHEDSBREV
ÅFO udsender et nyhedsbrev med information om børn- og ungeområdet i Århus. Tilmeld dig vores nyhedsbrev i dag, så er du altid opdateret om vores arbejde.