NYHEDER OM AAFO BESTYRELSEN MEDLEMSKAB KONTAKT
Ny undersøgelse bekræfter - der er alt for få voksne

2020-10-11

Normeringsundersøgelse viser behov for flere voksne omkring børnene

Spørgsmålet om antallet af pædagogiske medarbejdere i børnehaver og vuggestuer er et varmt emne i den offentlige debat, blandt andet har en række parter rejst ønske om minimumsnormeringer. Men normeringerne er et vidt begreb, de opgøres forskelligt af forskellige parter og de er svære at sammenligne.

 

For at skabe et fælles, lokalt grundlag for dialogen i Aarhus har Børn og Unge-rådmand Thomas Medom efter aftale med Århus Forældreorganisation (ÅFO) netop gennemført en normeringsundersøgelse af ”antallet af voksne med børnekontakt” i 30 vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner geografisk fordelt over kommunen. Tallene er indsamlet en uge i slutningen af maj.

 

Hovedresultatet er, at den gennemsnitlige normering for hele ugen er 3,74 børn pr. voksen i vuggestuer og 7,34 børn pr. voksen i børnehaver. Samtidig viser undersøgelsen, at der er relativt store variationer hen over dagen, og at normeringen varierer relativt meget mellem institutionerne. Hertil kommer, at normeringen kunne have set anderledes ud, hvis undersøgelsen var gennemført på et andet tidspunkt.

 

Uanset, hvordan man vender og drejer det, så er der brug for flere voksne omkring børnene. Det bekræfter og uddyber undersøgelsen på en meget robust måde. Jeg appellerer derfor både til mine kolleger i byrådet og de partier, der netop nu sidder i regeringsforhandlinger på Christiansborg, om at stå ved alle løfterne om at ville skaffe flere voksne i dagtilbuddene,” siger Thomas Medom.

 

Hos Århus Forældreorganisation er formand Anne Ernst Grøndal enig

”Undersøgelsen viser med al tydelighed, at der er for få voksne. Især midt på dagen er det slemt. De store forskelle fra dag til dag og institutionerne imellem viser at grundnormeringen ikke er god nok. Det ’skelet’, der skal bære det hele møder, sygdom, uddannelse osv., er for skrøbeligt. Politikerne er nødt til at prioritere en omfattende investering i området. Men det skal gøres klogt og langtidsholdbart. Der skal økonomi til, men også en kulturændring og en stram prioritering af opgaverne, så vi sikrer børnene tilstrækkelig med god voksenkontakt. Vi skal have set på de opgaver, som trækker personalet væk fra børnene, mødekulturen, sygdom, forholdet mellem decentralisering og centralisering, kurser og efteruddannelse osv. Vi forventer at den dialog går i gang med det samme, og at politikerne ser at børneområdet skal prioriteres ved de kommende budgetforhandlinger,”siger Anne Ernst Grøndal.

 

Hvis man følger undersøgelsens konklusion, skal de 30 udvalgte institutioner tilføres 60 ekstra fuldtidsstillinger eller cirka 24 millioner kroner om året, hvis man skal nå et måltal om tre børn pr. voksen i vuggestuer og seks børn pr. barn i børnehaver. Det svarer til 690 fuldtidsstillinger eller cirka 270 millioner kroner om året i hele Aarhus.

 

Til sammenligning skal der tilføres 13 millioner kroner om året i hele Aarhus for at nå måltallet, hvis man følger Danmarks Statistik. Her er blandt andet ledelse og administration regnet med.

 

Fakta:

  • Normeringsundersøgelsen er gennemført i perioden 23.-29. maj 2019
  • Der indgår 30 institutioner i undersøgelsen, som vurderes at være repræsentative Aarhus Kommune som helhed.
  • I opgørelsen af børnekontakt indgår ikke: sygdom, ferie, afspadsering, kurser, uddannelser, møder, pauser, frokost (uden børn) forberedelse, administrativt arbejde, forældresamtaler, praktiske opgaver (uden børn) og andre opgaver uden børnekontakt.
  • Se vedlagte faktaark for yderligere information

 

Yderligere oplysninger

  • Thomas Medom, rådmand for Børn og Unge, mobil 2751 7961
  • Anne Ernst Grøndal, formand for Århus Forældreorganisation, mobil 2548 1731

Dokumneter vedr normeringsundersøgelsen : 

http://www.aafo.dk/Filer/Resultater_normeringsunders_gelsen.pdf

http://www.aafo.dk/Filer/_konomibilag_normeringsunders_gelse.pdf

http://www.aafo.dk/Filer/Resultater_fra_normeringsunders_gelsen_2019_PPTX.pdf

ÅFOs udtalelse: 

http://www.aafo.dk/Filer/_FO_udtalelse_til_normeringsunders_gelse_juni_2019.pdf

 

 

FLERE NYHEDER FRA ÅFO
Coronakrise 2020 Børn passer ikke sig selv!
2020-10-14
Oplæg om bedre indeklima for børn samt Generalforsamling i Århus forældreorganisation
2020-10-13
undersøgelse af tilstedeværsnormering i Århus
2020-10-12
Ny undersøgelse bekræfter - der er alt for få voksne
2020-10-11
udtalelse fra ÅFO og rådmanden Daginstitutioner bag facaden
2020-10-10
ÅFO og rådmanden sætter normeringer under lup
2019-04-19
Nanna Kruuse tale d. 6 april
2019-04-12
25 marts Temamøde for pædagoger og forældre
2019-03-18
Se alle nyheder...
NYHEDSBREVE
SFO og KLUB nyheder december 2019
DTnyheder december 2019
SFO og KLUB nyheder september 2019
Dagtilbud nyheder august 2019
Dagtilbud Nyheder marts 2019
SFO og KLUB nyheder marts 2019
Budgetorientering fra ÅFO 2018
FU Budgetorientering 2018
SFO og klub nyhedsbrev juni 2018
Dagtilbud nyhedsbrev juni 2018
Se flere nyhedsbreve...

ÅRHUS FORÆLDREORGANISATION
FO-byen
Frederiksgade 78C
8000 Århus C

Mette Bach Larsen
post@aafo.dk
Tlf.: +45 25 48 17 31

HVAD ER ÅFO?
ÅFO er en interesseorganisation for forældre med børn i SFO, dagpleje, daginstitutioner og klubber i Århus. ÅFO repræsenterer både private, selvejende og kommunale daginstitutioner. Vi arbejder på vegne af alle forældre i medlemsinstitutionerne.

NYHEDSBREV
ÅFO udsender et nyhedsbrev med information om børn- og ungeområdet i Århus. Tilmeld dig vores nyhedsbrev i dag, så er du altid opdateret om vores arbejde.