NYHEDER OM AAFO BESTYRELSEN MEDLEMSKAB KONTAKT
undersøgelse af tilstedeværsnormering i Århus

2020-10-12

Undersøgelsesdesign - som er udarbejdet af Århus børne og unge-forvaltning i samarbejde med ÅFO

Link: anvisninger til ledere samt Forældrebrev

Link pressemeddelse: PM for få voksne.docx

Resultater

Link: resultatet af undersøgelsen 

Link: økonomibilag 

OM undersøgelsen - følgebrev: 

 

Børn og Unge gennemførte i perioden 30. september – 4. oktober 2019 (uge 40) en normeringsundersøgelse. Resultaterne fra undersøgelsen foreligger nu.

Undersøgelsen kommer i forlængelse af en tilsvarende undersøgelse i maj 2019. Undersøgelsen i uge 40 omfatter de samme dagtilbudsafdelinger som i maj på nær én afdeling, som ikke havde mulighed for at medvirke i uge 40. Begge undersøgelser er gennemført som stikprøveundersøgelser, hvor medarbejdernes reelle børnetid er opgjort i løbet af fem hverdage. 29 institutioner medvirkede i undersøgelsen i oktober. Institutionerne er udvalgt på en sådan måde, at de som samlet gruppe er repræsentative for Aarhus Kommune som helhed.

Normeringsundersøgelsen i uge 40

Undersøgelsen viser overordnet, at der i gennemsnit er 1 voksen til stede sammen med 3,7 vuggestuebørn og i gennemsnit 1 voksen sammen med 6,8 børnehavebørn. De 3,7 svarer til ca. 25 procent flere børn pr. voksen for vuggestuebørn sammenlignet med 1:3 Det er stort set uændret i forhold til maj. De 6,77 svarer til ca. 13 procent flere børn pr. voksen for børnehavebørnene sammenlignet med 1:6. I maj var det tilsvarende tal ca. 22 procent.

Det antages, at forskellen på de undersøgte normeringer i foråret og i efteråret er et generelt udtryk for, at der er bedre normeringer i efteråret. Dette skyldes, at der er færre børnehavebørn i efteråret, hvor de store børnehavebørn er startet i skole, mens der ikke har været en tilsvarende tilpasning af personalet.

Med denne antagelse ligger de gennemsnitlige normeringer henover året midt i mellem de målte i foråret og i efteråret. Denne fremgangsmåde giver en normering på 3,7 vuggestuebørn pr. voksen og 7,1 børnehavebørn pr. voksen, når de to normeringsundersøgelser i 2019 sammenholdes. Beregningerne i afsnit 2.a tager afsæt i de to gennemsnitstal: 3,7 hhv. 7,1 børn pr. voksen.

 

TIL ARBEJDE I BESTYRELSER 

Disse er velegnede til at arbejde med i dagtilbudsbestreylserne. Det kræver blot at man får børnetal fra den elektroniske registrering samt en kommenteret mødeplan fra lederen, så man kan se hvem der rent faktisk er på stuerne. Det angives hvis sygdom, møder, pauser mv.  

LINK Fra en Børnehave og en Vuggestue

for spørgsmål ring til Mette på  25 48 17 31

FLERE NYHEDER FRA ÅFO
Coronakrise 2020 Børn passer ikke sig selv!
2020-10-14
Oplæg om bedre indeklima for børn samt Generalforsamling i Århus forældreorganisation
2020-10-13
undersøgelse af tilstedeværsnormering i Århus
2020-10-12
Ny undersøgelse bekræfter - der er alt for få voksne
2020-10-11
udtalelse fra ÅFO og rådmanden Daginstitutioner bag facaden
2020-10-10
ÅFO og rådmanden sætter normeringer under lup
2019-04-19
Nanna Kruuse tale d. 6 april
2019-04-12
25 marts Temamøde for pædagoger og forældre
2019-03-18
Se alle nyheder...
NYHEDSBREVE
SFO og KLUB nyheder december 2019
DTnyheder december 2019
SFO og KLUB nyheder september 2019
Dagtilbud nyheder august 2019
Dagtilbud Nyheder marts 2019
SFO og KLUB nyheder marts 2019
Budgetorientering fra ÅFO 2018
FU Budgetorientering 2018
SFO og klub nyhedsbrev juni 2018
Dagtilbud nyhedsbrev juni 2018
Se flere nyhedsbreve...

ÅRHUS FORÆLDREORGANISATION
FO-byen
Frederiksgade 78C
8000 Århus C

Mette Bach Larsen
post@aafo.dk
Tlf.: +45 25 48 17 31

HVAD ER ÅFO?
ÅFO er en interesseorganisation for forældre med børn i SFO, dagpleje, daginstitutioner og klubber i Århus. ÅFO repræsenterer både private, selvejende og kommunale daginstitutioner. Vi arbejder på vegne af alle forældre i medlemsinstitutionerne.

NYHEDSBREV
ÅFO udsender et nyhedsbrev med information om børn- og ungeområdet i Århus. Tilmeld dig vores nyhedsbrev i dag, så er du altid opdateret om vores arbejde.