NYHEDER OM AAFO BESTYRELSEN MEDLEMSKAB KONTAKT
Om Århus Forældreorganisation (ÅFO)

Århus Forældreorganisation (ÅFO)

ÅFO er en interesseorganisation for forældre med børn i dagtilbud, dagpleje, SFO og klub i Aarhus Kommune.

Århus Forældreorganisation er til for børnenes skyld. Vi varetager forældrenes interesser for at sikre de bedst mulige vilkår for børnene. Forældre er børns vigtigste talerør. Vi sikrer, at deres stemme bliver hørt i alle de sammenhænge, hvor beslutninger på børne- og ungeområdet bliver taget.

Organisationen drives af frivillige, engagerede mennesker, der brænder for at gøre en forskel for børn og unge i Aarhus. I dagtilbud, SFO og klub er børn og unge sammen med voksne, der ikke er deres forældre, de er i institutioner, der ikke er deres hjem. Vi forældre skal være sikre på, at det gavner dem, at de trives og udvikler sig der. Det kræver gode rammer og ordentlige vilkår. Det er det, Århus Forældreorganisation arbejder for.   

Tænk stort – tænk på de små!

 

ÅFO’s arbejde

ÅFO byder aktivt ind med konkrete forslag til forbedringer og udvikling af børne- og ungeområdet.

Vi tager aktuelle sager og principielle problemstillinger op overfor politikere, rådmand og forvaltning.

Vi søger altid efter bedre løsninger.

ÅFO varetager høringsret for dagtilbud, SFO’er og klubber, har foretræde for byrådets udvalg og er i løbende dialog med byens politikere.

ÅFO er samarbejdspartner for forvaltning, rådmand og byråd og deltager i arbejdsgrupper, følgegrupper mv. 

ÅFO samarbejder med alle interessenter på børne- og ungeområdet i Aarhus.

ÅFO optræder jævnligt i medierne og forsøger at påvirke politikere og forvaltningen til at træffe beslutninger for børnenes bedste.

ÅFO varetager konkrete henvendelser om problemstillinger i institutioner og hjælper og vejleder forældrene.

ÅFO er uafhængig af politiske partier og faglige organisationer

 

Hvad får I som medlemmer?

Medlemmerne bidrager til, at Århus har en stærk forældreorganisation, der sikrer at forældrenes stemme bliver repræsenteret og hørt. Alle forældre fra institutioner, der er medlem af ÅFO kan kontakte os og drøfte forhold i deres børns institutioner. Vi går gerne ind i konkrete, principielle sager og støtter og hjælper vores medlemmer. Vi vejleder og rådgiver om arbejdet i bestyrelser og råd.

Vi udsender nyhedsbreve, hvor vi orienterer om vores arbejde, om tiltag og forandringer på børne- og unge området. Vi afholder fællesmøder og temaaftener for forældre i vores medlemsinstitutioner.

Vi vil også gerne være med, hvis I har ideer til aktiviteter, som I tænker passer med organisationens formål.

 

Vil du være med?

ÅFO bestyrelse vælges på den årlige generalforsamling. Vi er altid på udkig efter forældre, der kunne have lyst til at være en del af bestyrelsen eller på anden vis være aktive i organisationen.

 

Medlemskab besluttes af bestyrelser eller råd. Besluttes et medlemskab gælder medlemskabet for alle forældre i institutionen.  

97 % af alle dagtilbud, SFOer og klubber har valgt at være medlem af ÅFO(2019).

 

 

Ansatte

Århus Forældreorganisation har en ansat lønnet leder med 27 timer pr uge. 

Leder Mette Bach Larsen

 

 

 

Ring eller skriv til os hvis du vil vide mere: Mail: post@aafo.dk Telefon: 25 48 17 31.

FACEBOOK
SAMARBEJDSPARTNERE
Forældrenes Landsorganisation (FOLA)
BUPL Århus
SOF Århus
Aarhus Kommune
ÅBNE BESTYRELSESMØDER
Vores bestyrelsesmøder i Århus Forældreorganisation er åbne. Hvis du ønsker at deltage i et møde, skal du sende en mail til post@aafo.dk senest dagen før mødet. Her følger de kommende mødedatoer:
Skriv til ÅFO for mødedatoer

ÅRHUS FORÆLDREORGANISATION
FO-byen
Frederiksgade 78C
8000 Århus C

Mette Bach Larsen
post@aafo.dk
Tlf.: +45 25 48 17 31

HVAD ER ÅFO?
ÅFO er en interesseorganisation for forældre med børn i SFO, dagpleje, daginstitutioner og klubber i Århus. ÅFO repræsenterer både private, selvejende og kommunale daginstitutioner. Vi arbejder på vegne af alle forældre i medlemsinstitutionerne.

NYHEDSBREV
ÅFO udsender et nyhedsbrev med information om børn- og ungeområdet i Århus. Tilmeld dig vores nyhedsbrev i dag, så er du altid opdateret om vores arbejde.